22.9.2020  

İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği Ana Tüzüğü


KURULUŞ HÜKÜMLERİ

 

DERNEĞİN ADI :
Madde-1

Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere " İSTANBUL MALİ MÜŞAVİRLER VE MUHASEBECİLER DERNEĞİ" adı ile bir dernek kurulmuştur.

Derneğin Kısa adı, MESLEKTE BİRLİK GRUBU(MBG)'dur. Bundan sonra bu metinde Dernek olarak geçecektir.

Derneğin amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli işlem Mülki İdari Amirliği katında yapılır.

 

DERNEĞİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ :
Madde-2

Derneğin merkezi İstanbul İlidir. Yasaların ve Ana Tüzüğün öngördüğü kural ve işlemlere uygun olarak yurtiçinde yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

DERNEĞİN AMACI :
Madde-3

Derneğin Amacı; Türk Muhasebe ve denetim Sistemi'nin gelişmesine katkıda bulunmak, muhasebe ve denetim ile ilgili kurumlar arasında her türlü diyalog ve işbirliğini sağlayarak bu kurumlar nezdinde üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak ve muhasebe ve denetim mesleğinin yönetim kalitelerini artırmaktır. Dernek Türkiye'nin iktisadi hayatı ile ilgili her türlü araştırmalar yaparak raporlar hazırlar bunu ilgili özel veya resmi kurumlara sunar; bununla ilgili kamuoyu çalışmaları yapar. Muhasebe ve denetim mesleğini icra eden üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal ve iktisadi yönden gelişmelerini sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak da derneğin amaçları arasındadır.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ :
Madde-4

1-        Muhasebe ve denetim alanında dünyadaki ve Türkiye'deki yeni gelişmeleri araştırmak ve mevcut muhasebe ve denetim modellerinin tanıtılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, bunun için araştırma, inceleme raporları hazırlamak;

2-        Muhasebe, mali müşavirlik ve denetim faaliyetinde bulunan meslek mensupları ile SMMM Stajyerlerinin bilgi ve deneyimlerini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, üyelerine rehberlik yapmak aynı amaçla faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.

3-        Muhasebe ve denetim sisteminin geliştirilmesi için kanuni düzenleme taslakları hazırlamak ve ilgili makamlara önermek;

4-        Muhasebe, mali müşavirlik ve denetim faaliyetleri ile ilgili olarak mevcut yada sonradan oluşturulan kurum, kuruluş, kurul, komisyon ve benzeri oluşumlarda yasal mevzuatın izin verdiği esaslar çerçevesinde üyelerini temsil etmek;

5-        Muhasebe ve denetim mesleğinin kalitesinin arttırılmasına ve uygun standartların sağlanmasına çalışmak, Toplam Kaliteyi arttırmak için Araştırma-Planlama-Geliştirme Merkezi (APGM) kurmak;

6-        Mesleki sorunlarla ilgili çalışmalar yapmak, çözüm önerileri geliştirmek.

7-        Muhasebeciler, mali müşavirler ve denetçiler arasında mesleki dayanışmayı geliştirmek için çalışmalar yapmak.

8-        Muhasebe ve denetim disiplinlerinin gelişmesine katkı sağlamaya yönelik yurtiçi ve yurtdışı lisans ve lisansüstü çalışmaları desteklemek,

9-        Lise ve üniversitelerin muhasebe bölümlerinde okuyan, başarılı, fakat kısıtlı imkanı olan öğrencilerin öğrenimlerine katkıda bulunmak, onları geleceğe hazırlamak için yardımcı olmak, burs vermek, Muhasebe ve denetim alanında başarılı çalışmaları ile emeği geçmiş olan insanlara ödül vermek;

10-     Derneğin temsil gücünü artırmak için bir Vakıf veya Federasyona dönüştürülmesi için çalışmalar yapmak,

11-     Mali müşavirlik veya bağımsız denetçi olacak stajyerlere dönük olarak kurslar düzenlemek, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

12-     Muhasebeciler, mali müşavirler ve denetçileri tüm resmi kurum, kuruluş ve odalarda temsil etmek gerekirse, bunlar nezdinde temsilciler tayin etmek.

13-     Muhasebe, Mali Müşavirlik veya bağımsız denetim faaliyetinde bulunanların, sözü edilen faaliyetlerde sigortalı olarak istihdam ettiği personelin eğitim ve formasyonlarını arttırıcı faaliyetler yapmak. Hizmet içi eğitim programları tertiplemek.

14-     Mesleki gelişime yönelik ve sosyal faaliyetlere yönelik yurtiçi ve yurtdışı geziler tertiplemek,

15-     Stajyer, mali müşavirlik veya bağımsız denetçilere yönelik, bilgi ve tecrübelerini arttırıcı özel eğitim programları düzenlemek;

16-     Meslek mensupları için, günümüzde ihtiyaç haline gelen yabancı dil öğrenimi için, yabancı dil kursları düzenlemek.

17-     Muhasebe ve denetim mesleğinin icrasında kullanılan her türlü teknik malzeme, donanım ve yazılım programları için vergisel indirimler, teşviklerden ve desteklerden yararlanma konularında çalışmalar yürütmek.

18-     Yukarıda sayılan faaliyetler için ilmi konferans, araştırma raporları, kamuoyu araştırmaları, seminer, toplantı, panel, sergi, müşterek geziler ve benzeri faaliyetler yapmak, dergi ve gazete çıkarmak, yarışmalar, kültürel ve sportif etkinlikler, ödül törenleri düzenlemek;

19-     Gerekli gördüğünde yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, temsilcilikler açmak;

20-     Taşınır, taşınmaz mallar satın almak, ipotek almak ve vermek, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek.

21-     Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve vakıfların kamu kurum kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum kuruluşları ile mesleki alanlarda, konularda ortak projeler yürütmek.

22-     Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

23-     Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek

24-     Amaçların gerçekleştirilmesi için uluslararası faaliyette bulunmak, kanuna uygun olan her türlü faaliyeti yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 DERNEĞİN KURUCULARI VE ONURSAL ÜYELER                              

Madde-5

a)                  Kurucu Üyeler

Derneğin kurucuları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, adı, soyadı, hüviyetleri, meslek ve ikametgahları tüzüğün sonunda liste halinde belirtilmiştir.

 

ADI SOYADI  

MESLEK

ABDULAZİZ URAL

MUHASEBECİ

AHMET ÖZAD  

MUHASEBECİ

ALİ İNAL

MUHASEBECİ

AZİZ BABUŞCU

MUHASEBECİ

BİLAL ASLAN

MUHASEBECİ

BİRGÜL UYUR

MUHASEBECİ

ERKAN TEMEL

MUHASEBECİ

FİLİZ BOZKURT

MUHASEBECİ

HAMZA KENİŞ

YMM

HAMZA BÖLÜKBAŞI

MUHASEBECİ

HAYRİ ÖZTÜRK

MUHASEBECİ

HİKMET ŞEN

MUHASEBECİ

HÜSNÜ BİRİNCİ

YMM

İBRAHİM BALCIOĞLU

MUHASEBECİ

İBRAHİM TANIDIR

MUHASEBECİ

MEHMET AKARDERE

MUHASEBECİ

NAİL ÇAMCI

MUHASEBECİ

NİHAT KÜLÜNKOĞLU

MUHASEBECİ

ORHAN HACIHAMZAOĞLU

MUHASEBECİ

REMZİ ÇAKIR

MUHASEBECİ

SADIK DEMİR

MUHASEBECİ

SALİH ÇAKIR

MUHASEBECİ

SONER YILMAZ

MUHASEBECİ

SÜLEYMAN TERZİ

MUHASEBECİ

ŞAHİN SOYLU

MUHASEBECİ

TAYYİP YAŞAR

YMM

VEDAT BÜKCÜ

YMM

VEYSEL EKMEN

MUHASEBECİ

YAŞAR KİRMAN

MUHASEBECİ

YAŞAR GÜNAYDIN

MUHASEBECİ

YETKİN ÇAVDAR

MUHASEBECİ

 

 

b)                 Onursal Üyeler

1989 Yılında bir araya gelerek dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayarak Meslekte Birlik Grubu’nu kurmuşlardır. Derneğimiz bu temeller üzerine kurulmuştur. Bu temelleri atan aşağıda ismi yazan kişiler Derneğin “Onursal Üyeleri”dir.

 

YILMAZ ŞENER

VEDAT DEMİRÖZ

YÜCEL ÇELİKBİLEK

MEHMET GÜÇLÜ

VEYSEL EKMEN

AZİZ BABUŞCU

HÜSNÜ BİRİNCİ

TAYYİP YAŞAR

MUSTAFA ÖCALAN

HAMDİ TOPÇU

BİLAL ASLAN

MUSTAFA ATAŞ

AHMET BÜYÜKKAYMAZ

SÜLEYMAN MERCÜMEK

MAHMUT CELAL TERZİ

EBUBEKİR TAŞYÜREK

YUSUF YILDIZ

SADIK DEMİR

HİKMET ŞEN

NAİL ÇAMCI

NİZAM KILIÇ

RASİM SEZER

KENAN SAKİN

MUSTAFA ŞİMŞEK

EKREM ŞAMA

FİKRET İŞÇİMEN

FERİDUN YÜCE

ESAT EROL

AHMET RÜŞTÜ ÇELEBİ


 ÜYELİK ŞARTLARI :

Madde-6

Derneğin asil ve fahri olmak üzere iki tür üyesi vardır.
 

a. Asil Üyelik:

Dernekler yasasının ön gördüğü koşulları taşıyan Derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş 3568 sayılı Meslek yasasına göre ruhsat almış “Meslek Mensupları” derneğe üye olabilir. Tabiiyetine sahip olduğu ülke yasalarınca muhasebe mesleği yapmaya yetki almış yabancı gerçek kişiler, yasal bir engel olmaması halinde üye olabilir. Asil üyelik müracaatı iki asil üyenin referansının belirtildiği üyelik formu doldurulup imzalandıktan sonra Yönetim Kuruluna yapılır. Yönetim Kurulu en geç otuz gün içinde üyelik müracaatlarını karara bağlar ve sonucu üyelik müracaatında bulunanlara bildirir. Otuz gün içinde karara bağlanmayan başvurularda üyelik gerçekleşmiş sayılır. Yönetim Kurulu, üyelik taleplerini kabul veya reddetmekte serbesttir. Üyelik talebinin reddi kararlarına karşı Genel Kurulda itiraz edilebilir. Genel Kurulun bu konuda vereceği karar kesindir.
 

b. Fahri Üyelik:

Sadece bir şeref payesi olup, çalışma ve yardımlarıyla derneğe veya muhasebe ve denetim mesleğine hizmet etmiş olanlara Yönetim Kurulu tarafından verilen bir unvandır. Ayrıca henüz 3568 sayılı meslek yasası gereği ruhsat almamış stajyerler fahri üye olabilirler. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılıp temennilerde bulunabilirler. Fakat seçme ve seçilme hakları yoktur.


ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

Madde-7

Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği zaman Dernekten istifa hakkına sahiptir. Ancak geçmiş üye aidatlarını ödemek zorundadır.

a.Çıkma: Dernekten çıkma, Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılmış dilekçe ile olur. Vefat eden üyenin kaydı ile varsa aidat borcu silinir.

b.Çıkarılma: Tüzükte veya kanunda yazılı vasıfları kaybeden, taahhüt ettiği aidatı tebligata rağmen ödemeyen, Dernek faaliyetlerini engelleyen veya zedeleyici söz ve davranışta bulunanlarla, bu meyanda yazı yazanlar, Dernek Tüzüğüne aykırı davrananlar Yönetim Kurulu kararıyla Dernek üyeliğinden çıkarılır. Söz konusu kişilerle ilgili Yönetim Kurulu isterse Disiplin Kurulundan görüş alabilir. İhraç karanına karşı ilk Genel Kurul toplantısında itiraz edilebilir.

Genel Kurulun vereceği karar kesindir.

 

YÖNETİM HÜKÜMLERİ
DERNEĞİN ORGANLARI:

 

Madde-8

Derneğin organları Zorunlu ve İhtiyari Olmak üzere iki çeşittir.

 

1-Zorunlu Organlar

a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu

 

2-İhtiyari Organlar

a) Danışma Meclisi b) Disiplin Kurulu 


GENEL KURUL :
Madde-9
a) Toplanma Şekli ve Zamanı:

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğin kayıtlı oy hakkını haiz asil üyelerden oluşur. Dernek Şubelerinin Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekilleri Genel Kurulun tabii üyesidirler. Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır.

 1.    Olağan Genel Kurul Toplantısı: Genel Kurul üç yılda bir KASIM ayında toplanması zorunludur.

 2.   Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: Denetleme Kurulunun talebi veya Dernek üyelerinin 1/5'inin isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu bu istek üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteyen üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi, Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti asil üyeleri, genel kurul toplantısına çağırmak için görevlendirir.

 3.    Toplantıya Çağrı: Tüzükte belli edilen zamanda yapılan olağan genel kurul toplantısına asil üyeler çağrılır. Yönetim Kurulu Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkını haiz üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün evvel toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bildirecek şekilde toplantıya çağrılır. A) Bir gazetede ilan edilmek. B) Derneğin internet sayfasında ilan edilmek. C) Üyelere yazı veya davetiye ile bildirmek. D) Üyelere elektronik posta gönderilmesi. E) iletişim numarasına mesaj gönderilmesi, seçeneklerinden bir veya bir kaçı kullanılmak suretiyle yapılır. Keyfiyet mahallin mülki idare amirine yazıyla bildirilir. Bu ilanda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantının yapılamaması halinde ikinci toplantının ne zaman nerede yapılacağı da belirtilir. Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasında bir haftadan az zaman olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı takdirde bu durum geri bırakılma sebepleriyle birlikte toplantı tarihinden en az on beş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek bir gazetede yeniden ilan edilmek suretiyle çağrılır. Durum mahallin mülki amirine bildirilir. Genel Kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz. Geri bırakmadan sonra Olağan Genel Kurul en geç altı ay içerisinde yapılır.

 

b) Toplantı Yeri ve Yeter Sayısı :

Genel Kurul toplantısı, Dernek merkezinin bulunduğu İlde, Dernek merkezinde veya Yönetim Kurulunun karar kıldığı bir mahalde yapılır. Her toplantının ilanda belirtilen ve mahallin mülki idari amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılması gereklidir. Gerek olağan gerek olağanüstü toplantının yapılabilmesi için tüzüğe göre Genel Kurulda oy hakkı bulunan asil üyelerin salt çoğunluğu ile toplanılır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda nisap temin edilemez ise ikinci toplantıda ekseriyet aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

c) Toplantının Yapılış Usulü ve Gündem:

1.    Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca tanzim edilen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Yeter sayı temin edilmişse durum bir zabıtla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya vazifelendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir divan oluşturulur. Divana, bir Başkan, bir Başkan Vekili ve iki Katip seçilir. Toplantının idaresi Divan Başkanına aittir. Divan kararlarını çoğunlukla verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı görüş geçerli sayılır. Katipler toplantı zaptını tanzim eder, Divan Başkanı ve Vekili birlikte imzalarlar. Toplantının sonunda bütün vesika ve zabıtlar seçilen Yönetim Kuruluna verilir.

2.    Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülebilir. Ancak tüzük değişikliği veya dernek feshi konularında görüşülmesi istenen hususlar toplantıda hazır bulunan asil üyelerin en az yirmide birinin yazılı ve imzalı talep etmeleri halinde gündeme alınması mecburidir.

3.    Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı veya bir an önce görüşülmesinde yarar bulunan hallerde, aşağıda gösterilecek başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır:

a- Dernek asil üye tam sayısının 1/5'inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuruları,

b- Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda Yönetim Kurulu Asil Üye tam sayısının asgari 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı karar,

c- Denetleme Kurulunun, Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği ile karar.

d-    Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısındaki usul ve esaslara göre yapılır. Ancak toplantıya neden olan gündem maddesinin dışında gündeme madde eklenemez.

 

d) Vazife ve Yetkileri:

1.    Dernek organlarını seçmek,

2.    Dernek Tüzüğünü değiştirmek,

3.    Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunu ibra etmek,

4.    Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

5.    Derneğe lüzumlu taşınmaz malları satın almak veya mevcutların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

6.    Yönetim Kurulunca hazırlanacak Yönetmelikleri onaylamak, tadil etmek, reddetmek veya kaldırmak.

7.    Derneğin feshine karar vermek.

8.    Derneğin Federasyonlara katılması veya ayrılması hususunda karar vermek. 

9.     Dernek tüzüğünde veya mevzuatında Genel Kurulca yapılması belirtilen sair vazifeleri ifa etmek.
 
e) Karar Alma Yeter Sayısı :

1.    Genel Kurulda kararlar toplantıya katılan asil üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her asil üyenin bir oy hakkı vardır. Oyların eşitliği halinde önerge reddedilmiş sayılır.

2.    Kararlar açık oyla alınır. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır. Ancak Genel Kurul açık oyla yapılmasına karar verebilir.

3.   Derneğin Feshi ve Tüzük değişikliği kararında toplantıya katılan asil üyelerin en az üçte iki çoğunluk şartı aranır.

 

YÖNETİM KURULU :

Madde-10

 

a) Teşkili :

Yönetim Kurulu;  Genel Kurul tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere asil üyeler arasından seç ilecek otuz asil, on yedek üyeden teşekkül eder. Başkan, Başkan Vekili, Başkan Yardımcıları, Sekreter, Muhasip ve İcra Kurulu üyelerini seçer. Yönetim Kurulu Başkanı olacak asil üyenin dernekte en az 5 yıllık şartı aranır. Ayrıca Yönetim Kurulu komisyonları oluşturur ve komisyon başkanlarını seçer. Komisyon Başkanları aynı zamanda Başkan yardımcılarıdır.

İcra Kurulu;

Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak üzere Başkan nezaretinde yönetim kurulu içerisinden seçilen Başkan Vekili, Başkan Yardımcıları, Sekreter, Muhasip ve diğer seçilmiş asil üyeler olmak on altı üyeden oluşur.

 

b) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

1.   Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına temsil salahiyeti vermek;

2.   Dernekler Kanunu ve tüzük hükümleri çerçevesinde Derneğin amacına uygun bilumum faaliyetlerde bulunmak;

3.   Genel Kurul Toplantı çağrılarını yapmak.

4.   Dernek asil ve fahri üyelik müracaatlarını kabul veya reddetmek. Üyelikten çıkarma kararlarını almak.

5.    Genel Kurul kararlarını tatbik etmek verilecek salahiyete dayanarak personel tayin etmek;

6.    Derneğe gelir temini için gerektiğinde iktisadi işletmeler açmak; lokal açmak, malzeme ve demirbaş eşyaları satın almak; kitap, gazete, dergi, broşür ve benzeri neşriyatta bulunmak.

 7.   Derneğin gelir ve gider hesaplarına ait muameleleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak.

8.    Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

9.    Dernek dışı temsillerde muhasebe, mali müşavirlik ve denetim federasyonu ile platformların nezdinde derneği temsil edecek üyeleri seçmek.

10.  Gerek duyduğu konularda Danışma Meclisini toplamak.

 

c) Toplantıları :

Yönetim Kurulu en az ayda bir kere toplanır. Başkan veya Başkan olmadığında Başkan Vekilinin gerek duyduğu hallerde acilen de toplanabilir. Mazeretsiz olarak bir birini takip eden üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulunda boşalma olunca yedekler sırası ile asil üyeliklere alınırlar. Ancak yedeklerin de getirilmesinden sonra Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu çağrının yapılmaması halinde Dernekler Kanununun 34. Maddesi tatbik edilir. Toplantının yapılabilmesi için Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması lazımdır. Kararlar, toplantıda bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu doğrultusunda karar alınmış olur.

 

d) Yönetim Kurulu Üyelerinin Hak Ve Vazifeleri :

1.      Yönetim Kurulu Başkanı: Hukuki, ve  idari konularda derneği temsil eder. Derneğin her türlü sevk ve idaresinden sorumludur. Derneğin Yönetim Kurulu toplantılarını idare eder. Yönetim Kurulunu olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu kararlarını uygular. Yönetim Kurulunun kararı ile basın duyuruları ve bildiri yayınlar.

2.      Başkan Vekili: Başkanın yetkili olduğu tüm konularda başkana yardımcı olur başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet eder. Başkanın bulunmadığı hallerde yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

3.      Genel Sekreter: Dosya, evrak ve demirbaşların muhafazasını temin ve büro işlerinin yürütülmesi gibi işleri yapar. Başkan ve Başkan Vekili bulunmadığı zamanlarda onlara vekalet eder. Yönetim Kurulu kararlarının kayıt altına alınmasını sağlar. Toplantı ve organizasyonları yapar üyeler ile iletişimi sağlar. Yönetim içerisinde oluşturulacak komisyon çalışmalarını takip eder ve komisyonlar arası koordinasyonu sağlar. Kurumsal hafızanın sağlanması için yapılan çalışmaların dosyalanmasını ve elektronik olarak arşivlenmesini sağlar. Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı gündemlerini bildirmek ve toplantıya çağırma işlerini yürütmek. Dosya evrak ve demirbaşların muhafazasını temin etmek. Genel Sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

4.      Muhasip: Derneğin mali işlerini yürütür. Tahsilat ve sarfiyatın usulüne uygun yapılmasını, muhasebe defterlerinin muntazam tutulmasını, bütçe ve hesapların hazırlanmasını temin eder.

 

DENETLEME KURULU :

Madde-11

a) Teşkili :

Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek olmak üzere Genel Kurulca üç yıl için seçilir. İlk toplantıda aralarında Başkan seçerler. Üyelerden birinin ayrılması halinde sırası ile yedekler alınır.

 

 

b) Vazife ve Yetkileri :
Denetim Kurulu, Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

DİSİPLİN KURULU:

Madde-12

Disiplin Kurulu, beş asil ve beş yedek olmak üzere Genel Kurulca üç yıllığına seçilir. İlk toplantıda kendi aralarından birini başkan seçerler. Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu tarafından aidat ödeme ile ilgili yükümlülüğü haricinde, kendisine gösterilen dosyaları inceleyerek Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı hareket eden, Genel kurul ve Yönetim kurulu kararlarına uymayan, mesleki etik ve kurallara uymayan dernek üyeleri hakkında inceleme yapar. Bu incelemelerle ilgili raporları Yönetim Kuruluna sunar.

 

SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

Madde-13

Genel Kurulca seçilen Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının asıl ve yedeklerinin hüviyetleri ve adresleri, seçimi takip eden 30 gün içinde mahallin mülki idare amirine bildirilir.


DANIŞMA MECLİSİ :

Madde-14

Danışma Meclisi; Dernek Kurucuları, Onursal Üyeleri, Dernek Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri, İlçe Temsilcileri, Komisyon Başkanları, Yönetim Kurulu eski asil üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu; bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere meclis üyelerinin onda birine kadar üye belirleyebilir.

Danışma meclisi; her yıl en az bir kez toplanır ve ilk toplantısında Başkan, Başkan Yardımcıları ve Sekreter seçer. Danışma Meclisi; Meclis Başkanı tarafından hazırlanan gündemi görüşmek üzere toplantıya çağrılır ve toplantıda alınan kararların bir örneği yönetim kuruluna gönderilir.

Görev ve Yetkileri :

1.   Dernek amaç ve hizmet konularında meclisi oluşturan üyelerin genel eğilim ve kanaatlerini tespit etmek bunları rapor haline getirmek yönetim kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmak.

2.    Üyeler arasında sevgi, saygı ve dayanışmayı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak öneri ve dileklerde bulunmak,

3.    Yönetim Kurulunun talepleri ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

 

ŞUBELER VE TEMSİLCİLİKLER:

Madde-15

a)      Şubeler

Dernek şube açabilir. Şube açma, kapama, Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Şubeler hakkında da işbu tüzükteki hükümler aynen uygulanır. Yönetim Kurulu kararı ile Şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri işbu tüzük uyarınca üyelik şartlarına sahip olanlardan oluşturulacak Şube Kurucuları saptanır. Bu kurucular arasından en az üç kişi kuruluş işlemleri için Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

Şubeler, yasalar ve Ana Tüzük hükümleri gereğince Derneğe bağlı; hak ve mal varlığı Dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında, Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; Dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri, oluşturulacak "Şubeler Yönetmeliği" hükümleri uyarınca belirlenmiş, bağımsız ve ikametgahlı Dernek iç organı statüsündedirler.

 

Organları ve Görevleri :

1.    Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı üyelerin katılması ile  üç yılda bir Eylül ayında olağan olarak toplanır.

2.    Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulunda üç yıl için gizli oyla seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

3.    Şube Denetçileri: Şube Genel Kurulunda üç yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

      Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, Ana Tüzüğün Dernek Genel Kuruluna ilişkin hükümleri uygulanır. Şube Yönetim Kurulunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında, Ana Tüzüğün Dernek Yönetim Kuruluna ilişkin hükümleri uygulanır.

Şube Denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimi hakkında, Ana Tüzüğün Dernek Denetleme Kuruluna ilişkin hükümleri uygulanır.

Dernek Genel Kurulunda Şubeler, Başkan veya Başkan vekilleri ile temsil edilirler.

Ana Tüzüğün Dernek tüzel kişiliği ile ilgili diğer hükümleri Şubeler için de geçerli olup, uygulamaya ilişkin hükümler Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanacak "Şubeler Yönetmeliği"nde gösterilir.

 

 MALİ HÜKÜMLER

 

ÜYE AİDATI :

Madde-16

Üyeler yılda asgari 300 TL aidat öderler. Bunun altında kalmamak üzere dileyen üyeler kendi aidatlarını belirlerler. Her üye 50 TL giriş aidatı ödeyerek derneğe üye olur. Yönetim Kurulu, yıllık aidatın aylık olarak ödenmesine karar verebilir. Üyelik aidatının günün şartlarına göre yeniden tespitine dernek Genel Kurulu yetkilidir.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Madde-17

a)       Giriş aidatları

b)       Yıllık aidatlar

c)       Derneğe yapılacak teberru ve nakdi yardımlar

d)       Kitap, dergi ve sair yayınlardan elde edilecek gelirler

e)       Gece, müsamere v.s. toplantılardan elde edilecek gelirler.

f)        Dernek tarafından geliştirilecek projelerin satışından elde edilecek gelirler.

g)       Dernek taşınır, taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler.

h)       Lokal ve iktisadi işletmelerden elde edilen gelirler.
 
DERNEĞİN GİDERLERİ :

Madde-18

Derneğin giderleri, Genel Kurul tarafından onaylanan bütçedeki giderlerdir. Gerekli harcamalar Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. Derneğin banka hesaplarından para çekebilmek için Dernek Başkanı ile Muhasip üyenin birlikte imzası gereklidir.

 

DERNEĞİN DEFTERLERİ:

Madde-19

Dernek, noterden onaylı olmak şartıyla, aşağıdaki defterleri tutar:

1.    Karar Defteri

2.    Üye Kayıt Defteri

3.    Yevmiye Defteri

4.    Büyük Defter

5.    Envanter Defteri

6.    Evrak Kayıt Defteri

 

GENEL HÜKÜMLER

 

TÜZÜK VE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ :

Madde-20

Tüzük ve Yönetmelik değişiklikleri;

A)     Yönetim asil üye tam sayısının en az 2/3 oy çokluğu ile aldığı kararla,

B)      Genel Kurula katılan üye sayısının 1/10’unun yazılı ve imzalı teklifi ile

C)      Genel Kurula katılanların oy çoğunluğu ile yapılabilir.

 

DERNEĞİN FESHİ :

Madde-21

Dernek Genel Kurulu derneğin feshine her zaman karar verebilir. Bunun için Genel Kurula katılanların 2/3'sinin oyu ile karar verilmesi gereklidir. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 30 gün içinde mahallin mülki amirine bildirilir. Derneğin feshi halinde, derneğin taşınır ve taşınmaz malları benzer amaçlara hizmet eden vakıf ya da derneklerden birine devredilir.

 

KURULLARDAKİ ÜYELİKLERİN DÜŞMESİ :

Madde-22

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.

 

KOMİSYONLAR:

Madde-23

Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak ve Dernek bünyesinde bulunan ihtisas birimleri şeklinde çalışmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile Komisyonlar oluşturulur. Komisyonların toplantı ve çalışma usulleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve yetkilendirilir.

Komisyonlar, yönetim etkinliğini arttırmak üzere kurulan çalışma gruplarıdır.

 

 

 

 

 

 

BORÇLANMA USULÜ:

Madde-24

Dernek amacını geliştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 25

Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğine göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Genel Kurul, alacağı bir kararla devamlı olarak bağımsız denetim kuruluşlarına veya bir veya birkaç mali müşavire de denetim yaptırabilir. Dış denetim yaptırılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin  denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına veya bir mali müşavire de denetim yaptırabilir.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ :

Madde-26

Bu tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

 

Bu yazı 5356 defa okundu...

Eklenme Tarihi:10.6.2017 23:26:35