23.04.2021  

Anasayfa » Meslek » Küçük esnafa yeni yükümlülükler geliyor
Küçük esnafa yeni yükümlülükler geliyor

Küçük esnafa yeni yükümlülükler geliyor


İş sağlığı ve güvenliği kapsamına en son alınması planlanan 50’den az işçi çalıştıran işyerleri 1 Temmuz 2016 tarihinde kapsama alınıyor.

Bakkal, tuhafiye, kırtasiye ve büro işyerleri gibi işçi sağlığı yönünden tehlike içermeyen işyerleri de artık iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştıracak. Bu kapsamda bulunan iş yerlerinden 10 ve daha az işçi çalıştıranların kendileri iş güvenliği belgesi alırsa iş yeri hekimi çalıştırmasına gerek kalmayacak. Mali Müşavirler bu konunun yeniden gözden geçirilmesini öneriyor.

Ünal: “Kapsam daraltılsın”

İstanbul Mali Müşavir ve Muhasebeciler Derneği (İSMMMD) Bakanı Salih Ünal “Az tehlikeli iş yerleri açısından kapsam sorunu olduğuna inanıyoruz. Bu tip iş yerleri açısından iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmanın büyük bir maliyet olacağı görülüyor. Ülkemizin içinden geçtiği zor ekonomik koşullar göz önüne alındığında bu kanunun yeniden gözden geçirilmesini ve ertelenmesini talep ediyoruz. Ayrıca 10 işçiden az çalıştıran iş yerleri açısından sağlanan belge alma kolaylığının da zar zor okuma yazma bilen ve doğru dürüst faturasını bile kesemeyen esnafın iş güvenliği bilgisini edinmesinin kolay olmadığını ifade edebiliriz. 10 kişiden az çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinin kanun kapsamından çıkarılmasını talep ediyoruz” dedi.

“İdari ve mali cezalardan bıktık”

İSMMMD Başkanı Salih Ünal, hem Maliye Bakanlığı’nın hem de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kendilerine yüklediği angarya ve cezalardan şikâyet ederek, şöyle konuştu:

“Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinin her fırsatta kendilerine büyük işler yüklediğini buna karşılık her türlü cezai yaptırımları da artırdığını beyan ederek “Artık yeter diyoruz. Gak diyoruz bir ceza, guk diyoruz bir başka ceza bizleri buluyor. Maliye Bakanlığı, 20 Şubat 2015 tarihli yönerge ile biz muhasebeci ve mali müşavirlerin büyük cezai yaptırımlarla karşı karşıya bırakmıştır. Bu yönergede yeminli mali müşavirler her türlü koruma zırhına alınırken, kayıt dışılığın ve sahteciliğin bütün sorumluluğu yapandan ziyade serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin omuzlarına yüklenmiştir. Her türlü ispat sorumluluğu kendilerine ait olması gerekirken bizler hem mali hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya bırakılıyoruz. Buna evet dememizi kimse bizden beklemesin.”

Bir başka cezai yaptırım da yolda!

13 Haziran tarihinde TBMM’ne sunulan kanun tasarısıyla mali müşavirlerin çok istediği muhtasar beyanname ile SGK aylık bildirgelerinin birleşmesi gerçekleşiyor. Bu tasarı ile mali müşavirler bir yönden memnun edilirken diğer yönden yeni bir ceza ile karşı karşıya kaldılar.

Konuyla ilgili de konuşan İSMMMD Başkanı Salih Ünal “Bu tasarıyı en çok biz istedik. Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile konuştuk. Ancak bu tasarı ile bizimle hiç alakalı olmayan konularda bile biz mali müşavirlere müşterek ve müteselsilsen cezalar öngörülmüştür. Biz işimizi kolaylaştırın dedik bizi ceza ile korkutun demedik” diye konuştu.

Odalar nispi aidat tahsilatını durdursun.

Geçtiğimiz günlerde Danıştay 8.Dairesi 3568 sayılı Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavir Odalarının önemli gelir kalemlerinden biri olan nispi aidat hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu konuda da konuşan İSMMMD Başkanı Salih Ünal “Odalar derhal 2016 yılı için tahakkuk ettirdiklerini nispi aidatların tahsilatını durdurmalıdır. Gerçi karar henüz kesinleşmedi ama odalar ne olur ne olmaz diyerek, bu aidatı tahsil etmekten vazgeçmelidir. Aidat almakta ısrar etmek oda yöneticileri hakkında ileride bir takım cezai yükümlülükler doğurabilir. Hele hele üyelerinin bir takım işlerini bu yüzden yapmaktan imtina etmeleri düşünülemez bile” dedi.

Nispi aidat, üyelerin yılsonu beyan ettikleri mesleki kazancın %1 nispetinde alınan bir aidat olup, diğer mesleki kuruluşların hiçbirinde alınmıyor. 3568 Sayılı yasa ile getirilen yıllık aidat dışında alınan nispi aidat, bu odalarda 26 yıldır uygulanıyor. Bu yüzden mali müşavir ve yeminli mali müşavir odaları büyük bütçelere sahip oluyorlar.

İSMMMD Başkanı Salih Ünal, üyelerinin hak ve hukuklarını korumak konusunda proaktif bir döneme geçtiklerini ve bunu her platformda yapacaklarını beyan etti.

Bu yazı 762 defa okundu.

  • SGK Kod Değişikliği

  • E-Serbest Meslek Makbuzu Webinarı

  • KGK Bağımsız Denetçilik Eğitimleri

  • Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz izin Bordro Uygulamaları Webinarı

  • Gekap Webinarı

  • Kurumlar Vergisi Beyanında Özellikli Hususlar Webinarı

  • Geçmiş Olsun Sakarya

  • Basın ve Kamuoyu Açıklaması

  • Dijital Dönüşümde Meslekte Birlik ve Uyumsoft İşbirliği

  • Soru ve Cevaplarla Covid-19 Sebebiyle Kısa Çalışma Ödeneği