4.12.2022  

Anasayfa » Damga Vergisi Kanununda Bazı Önemli Değişiklikler


  Damga Vergisi Kanununda Bazı Önemli Değişiklikler


  488 Sayılı damga vergisi kanununda 60 seri nolu genel tebliğine göre yapılan değişiklikler hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum.


  1-BİR NÜSHADAN FAZLA DÜZENLENEN KAĞITLARDAN YANLIZCA BİR NÜSHASI VERGİYE TABİ OLACAKTIR.
  488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 5. Maddesinin 1/1 de: Bir nüshadan fazla düzenlenen kağıtlardan maktu vergiye tabi olanların her birinden ayrı ayrı miktarda
  Nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir denilmektedir. Burada önemli olan husus verginin tahakkuk şeklidir yani maktu mu nispi mi Eski uygulamada ise her bir nüsha ayrı ayrı vergiye konu olurken yeni düzenlemede tahakkuk şekline göre ayrı ayrı dikkate alınıyor.
  Örneğin 2 nüsha yapılan bir kira kontratından kiralama süresi kefil ve kira miktarına göre damga vergisi tahakkuk ederken bir bilançoda veya gelir tablosunda her bir nüsha ayrı ayrı damga vergisine
  konu edilmektedir.
   
  2-AYNI DEĞERLİ KAĞIT TA BİRDEN FAZLA ADİ KEFİL VE GARANTÖR BULUNMASI DURUMUNDA YALNIZ BİR KEFALET VE BİR GARANTİ TAAHÜTÜ İÇİN DAMGA VERGİSİ HESAPLANACAK
  488 saylı Damga vergisinin 6. Maddesinin 3. Fıkrasında Anı kağıtta asıl akit ve işlem yanında birden fazla adi kefil ve garantör bulunması durumunda asıl akit yanında bir kefalet ve bir garantör taahhüdü için damga vergisi hesaplanır. Burada kavramlar hakkında da kısa bir bilgi vermek gerekirse:
   
  ADİ KEFİL: Borçlunun iflas etmesi yada aleyhindeki icra takibinin sonuçsuz kalması durumunda alacaklı tarafından kendisine başvurulacak kişi anlamına gelmektedir.
   
  GARANTÖR: Güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen kişi yada kurum demektir.
   
  3-BİR KAĞITTA BİRDEN FAZLA AKİT VE İŞLEM BULUNMASI HALİNDE SADECE AKDE KONU TEK İŞLEM ÜZERİNDEN DAMGA VERGİSİ ALINIR.
  488 Sayılı Damga Vergisi Kanunun 6. Maddesinde pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkif atı, cezai şart   gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde (Birlikte anma)
   Olan taahhütlerden başlı başına  bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınamaz. Örnek: Satış vaadi sözleşmesinde vaade konu işlem damga vergisine tabi olurken sözleşme den cayma şeklindeki cezai bir şart var ise ve bir rakkam a bağlanmış ise damga vergisine tabi değildir.
   
  4-AZAMİ TUTARDAN VERGİ ALINMASI:
  488 Sayılı Damga vergisi Kanununun 14. Maddesinin 2. Fıkrasının 1. Cümlesi
  Belli bir parayı ihtiva eden sözleşmelerde değişiklik yapılması halinde artan miktar ayrıca damga vergisine tabi olurken Konusu değişmemek koşulu ile aynı sözleşme üzerinden artış olması durumunda azami oranda bir vergi tahakkuk etmiş ise ayrıca damga vergisi alınmaz. Sözleşmenin devri halinde ¼ oranında devir alandan vergi tahsil edilir. Örnek: İnşaat sözleşmelerinde keşif artışlarından damga vergisi alınır. inşaat sözleşmesine konu olmayan bir işlem örneğin çevre düzenlenmesi gibi ayrı bir konu sözleşmeye ilave edilmiş ve damga vergiside azami olarak ödenmişse ayrıca damga vergisi tahakkuk etmez.
   
  5-İHALE KARARLARINA İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ UYGULAMALARI
  4734 SAYILI Kamu İhale Kanunun kapsamında ki kurum ve kuruluşlarına şikayet veya Kamu ihale Kurumuna itiraz en , şikâyetten yada yargı kararına istinaden ihalenin iptal edilmesi halinde bu ihale kararının hükmünde yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Ancak sözleşme gerçekleşmişse ret ve iade olunmaz.
   
  6-DÜZELTME AMACI İLE VERİLEN VERGİ BEYANNAMELERİNE İLŞKİN DAMGA VERGİSİ
  Aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyanname nin birleştirilerek verilmesi ile oluşturulan beyannameler dahil olmak üzere Kanuni süresinde düzeltmek amacı ile (Beyanname verme süresine ait sürenin bitmesinden önce) verilen düzeltme beyanları ayrıca damga vergisine tabi değildir.
   
  7-DİĞER İSTİSNALAR
  a-Anonim şirketler, Eshamlı komandit Şirketler ve  limited şirketler ile yatırım fonlarının  kuruluşlarına  pay devri, sermaye artırımı ve süre uzatımına iilişkin kağıtlar damga vergisinden istisnadır.
  b-Okul idareleri Öğrenci veya veliler arasında düzenlenen sözleşmeler
  c- Sigorta Sözleşmeleri dışında Sigorta yaptırma taahhüt, Bireysel Emeklilik, İşveren Grup emeklilik sözleşmeleri ile S.P.K. kapsamındaki Bankalar ve aracı kuruluşların kendi aralarında yapmış oldukları sözleşmeler.
  e- Damga vergisinden istisna edilmiş Kira sözleşmelerindeki kefalet ve teminatlarda  ile  Gayrimenkul Yatırım fonları Gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, Satış sözleşmeleri
  g-Finansman şirketlerince yapılan kredilerin devrine ilişkin kağıtlar.  ile Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım mallarına ilişkin sözleşmeler ve taahhütnameler.
  İ-  Yurt dışındaki tanıtım fuarlarına katılmak amacı ile yapılan sözleşmeler ,ısı yalıtımı enerji tasarrufu sağlamak amacı ile yapılan sözleşmeler ile  Tersanelerdeki gemi inşası revizyonu bakım onarım sözleşmeleri ile yurt dışından iler teknolojiye sahip ürünlere ait sözleşmeler
   
  8-DİĞER İLAVELER
  a-Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında ki taşınmazların ön izin, irtifa hakkı, kullanma izni sözleşmeleri ile resmi seviyede düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihaleler ve bu ihalelere ait sözleşmeler damga vergisine tabidir.
  b- Taksitli satış sözleşmeleri, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri , Abonelik sözleşmeleri, Mesafeli satış sözleşmeleri, Tur rehberleri ile yapılan sözleşmeler 
  c- Elektrik, doğalgaz, su satış sözleşmeleri ile elektronik imza ile imzalanmış olsa bile yapılan sözleşmeler damga vergisine tabidir.
   
  O.ERGUN TAMUR
  SMMM&BAĞIMSIZ DENETÇİ

  Bu yazı 5081 defa okundu.