3.6.2020  

Anasayfa » Nispi Aidat Tarihe Karışıyor


  Nispi Aidat Tarihe Karışıyor


  .


  3568 sayılı yasanın 16. Maddesinin b bendi ile düzenlenen “Yıllık üye aidatları” gereği alınan nispi aidatın Danıştay’ca kanunsuz addedilerek kaldırılmasının ardından yapılmak istenen yasal düzenleme çalışmaları meclis tarafından kabul görmedi.
  3568 yasanın çıktığı günden beri yürürlükte bulunan ve bugüne kadar uygulanan yıllık serbest meslek kazancının %1’lik kısmının alınması şeklinde uygulanan nispi aidat 2015 yılında yargıya taşınmış ve Danıştay 28.01.2016 tarihinde yürütmeyi durdurma vermiştir. Ardından da yürütmenin durdurulmasının reddine 29.09.2016 karar vererek olayı son aşamaya taşımıştır. En nihayet 14.06.017 tarihinde nispi aidatın yasal dayanağının olmadığına karar vererek bu aidatın tahsilini durdurmuştu. 
  Büyük bir gelirden mahrum kalması an meselesi olan Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları bunu yasal düzenleme ile getirmek istemişler ve TBMM nezdinde çalışma başlatmışlardı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 4 partinin uzlaşması sonucu KDV kanun değişikliği yasa tasarısına 26. Madde olarak giren düzenleme mecliste yapılan görüşmelerde verilen geri çekme önergesinin kabul edilmesiyle yasalaşamadı.
  Danıştay kararına itiraz eden TÜRMOB ve Maliye Bakanlığı davayı temyize götürdü.
   

  Bu yazı 2987 defa okundu.