31.01.2023  

Anasayfa » Kurumların Hedeflerine Ulaşmasında İç Kontrolün Önemi


  Kurumların Hedeflerine Ulaşmasında İç Kontrolün Önemi


  .


  İç kontrol bir süreç ve bu sürecin sonucuna ulaşmak için kullanılan bir araçtır. Diğer bir ifadeyle İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirirken kurumun yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini ilgilendiren ve etkileyen zincirleme bütünleşmiş bir süreçtir.
   
  Bu süreç, kurumların sürekli değişen çevre koşulları, hizmet alanlarının talepleri olsun  öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehditler ve unsuru olabilecek faktörlerin veya fırsatlar yaratabilecek risklerle başa çıkabilmeleri için yönetimi güçlendirir. Süreç, kurumların politika kuralları, el kitapları ve talimat metinleriyle sınırlı olmamakla beraber insanlardan etkilenir. Kurumun her birim ve seviyesinde yer alan insanlar bu sürecin bir parçası olmakla beraber uygulanmasından sorumludur.
   
  İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşmasında üst yönetime ve idarecilere makul bir güvence sağladığı için önemlidir. Kurum bu süreçte ilerlerken iç ve dış etkenlere maruz kalabilir. İç etkenlere kurum çalışanlarını örnek verebiliriz. Kişilerin ahlaki değerleri , karakter özellikleri ve bilgi yetkinlikleri İç kontrolün etkinliği ile doğrudan etkilidir. İnsanların içsel özellikleri kontrol edilemez. Dış etken olarak ekonomik krizi örnek verebiliriz, bunu da tam anlamıyla kontrol etmek mümkün değildir. Bu nedenle İç kontrol kesin değil makul bir güvence sağlar.
   
  İç kontrol alanı geniş olmakla birlikte, sadece finansal işlemler ve raporlama ilgili değildir.Yönetimin,  idare süreçlerini, stratejiyi ve kurumun diğer tüm faaliyetlerini kapsayan bir süreçtir. Bu süreç kurumun ihtiyaçlarına uyumlu olmalıdır. İç kontrol kurumların hedeflerini gerçekleştirmelerinin en etkili yoludur. 
  Kurumların İç kontrol sistemleri aynı olmamakla beraber organizasyon yapılarına, yönetim şekline ve sektörlere göre değişir ve her kurumun kendine uygun şekilde özel ihtiyaçlarına göre uygulanmalıdır.
   
  Özel sektörlerde amaç genellikle iş ortakların elde ettiği karı arttırmakken, kamu sektöründe ise amaç genellikle bulunduğu sektörde bir hizmetin yerine getirilmesi veya kamunun yararını sağlayan bir faydaya ulaşmaktır. Burada yönetimin sorumluluğu kullanılan kaynakların verimli sonuçlara ulaşmasını sağlamaktır. Bu nedenle İç kontrol özel sektör olduğu kadar kamu sektörünü de ilgilendirir ve kurumlar hedeflerine ulaşmak için İç kontrol sistemini kullanırlar. İç kontrol sistemindeki amaç, Varlıkların korunmasını, Faaliyetlerin etkin ve verimli olmasını, Mali raporların verilerin güvenirliliği  ve ilgili mevzuatlara uygun olmasını sağlar. Bu amaçlarda kurumların hedeflerine ulaşmalarında önemlidir.
   
  İç kontrol sistemi olağanüstü beklemediğimiz olaylar ortaya çıktığında oluşacak zararları önlemek ve fırsatları değerlendirmek açısından önemli bir süreçtir.
   
  İç kontrol sistemi kurumların ana faaliyeti değildir burada bu ayrımı bilmemizde önemlidir. İç kontrol sistemi kurumların hedeflerine ulaşmasında destekleyici ve beklenmedik anda oluşabilecek tehditlere karşı erken uyaran sitemden oluşan bir süreçtir.
   
  İç kontrol sistemi hangi kararların alınacağı konusunda, yönetiminyerini alarak hedef belirleyemez sadece yöneticiyi doğru bilgiyle destekleyip karar verme sürecinde önemli rol alır. İç kontrolün etkinliğinde en önemli rolü yönetim alır. Yönetimce uygun politikalar oluşturularak  vegüvence sağlanarak öngörülecek belirsizliklere önlemler alınmalıdır burada yönetim sorumludur. 
  Kurumların her birimleri belirli faaliyetlerini yerine getirirken birimin diğer faaliyetleri ile birleşerek birim hedeflerine ve böylelikle kurumun hedeflerine ulaşmasını sağlar. Görevlerin etkin bir biçimde yerine getirilmesinden ise personel sorumludur. Bu nedenle İç kontrol aslında herkesin sorumluluğudur.İç kontrol sisteminin etkinliği değerlendirilirkende İç denetim önemli rol oynamaktadır.
   
  İç kontrol faaliyetlerinin etkin yürütülmesi sürecinde, üst yönetimin  ve idarecilerin karşılaşacakları riskleri, kurumun hedeflerine ulaşılmasındaki faaliyetlerin kapsamlarını anlamalarına, ilgili yürürlükteki yasa ve yönetmelik lere uyma, Mali raporların güvenilir hazırlanmasına ve personelin İç kontrol uygulamasındaki sorumluluklarına , bilgi tecrübe ve yetkiye sahip olmalarına da bağlıdır.  
  Yazımı müsaadenizle burada sonlandırırken görüşmek dileğimle..
   
  İyi çalışmalar…
  Saygılarımla
  SMMM Sevgi ATASOY 

  Bu yazı 4160 defa okundu.