Başkan’ın Mesajı

Spread the love

Çok değerli meslektaşlarım…

Nispi aidat ile ilgili gelişmeler, hepimizin malumudur.

Meslekte Birlik tarafından çıkardığımız dergilerin, gerek 1.sayısında gerekse 2.sayısında defaten dile getirdiğimiz üzere;

Nispi aidatların alınmasının kanuna aykırı olduğunu deklare eden mahkeme kararlarının mevcut bulunmasına rağmen gerek İSMMMO gerekse TÜRMOB nispi aidatlara ilişkin mahkeme kararlarını tanımaksızın meslektaşlarımızdan nispi aidat adı altında para alınmasını tabi ki de doğru bulmadık bulmuyoruz.

Bunu doğru bulmamakla kalmayıp her yerde hukuka aykırı bu uygulamaya bir an önce son verilmesi gerektiğini sürekli vurguladık.

Zira hukuk devletinde yaşamanın gereği, mahkeme kararına uymaktır.

Bakıyoruz, bir kısım hukuk tanımayan kişiler, nispi aidat ile ilgili kendi istekleri için koşa koşa Ankara’ya giderek bu işi yasalaştırma çabalarına girmiş bulunmaktadır.

Sevgili meslektaşlarım…

Bizler Ankara’ya gittiğimizde; meslektaşın sırtına yüklenmek istenen “belge türü sayım işlemi” ni iptal ettiriyoruz…

Bizler Ankara’ya gittiğimizde; meslektaşı ümitsizliğe düşüren “defter beyan sistemi” ni erteletiyoruz…

Bizler Ankara’ya gittiğimizde; meslektaşın itibarını artırmak adına tebliğlerdeki sakıncalı gördüğümüz onlarca maddeyi düzelttirmek için teklifler veriyoruz.

Bizler Ankara’ya gittiğimizde; meslektaşın telaşını önlemek adına son dönem geçici vergiyi erteletiyoruz.

Çeşitli projeler üretiyoruz, alternatifler sunuyoruz, derdimizi anlatmaya çalışıyoruz.

Bizim dışımızdakiler Ankara’ya gittiklerinde meslektaşın cebinden alacakları paranın yasallaşması için çalışma başlatırlar. Alacakları paranın derdine düşerler…

Bizler meslektaş eksenli düşünürken, bizim dışımızdakiler oda ve üst birlik derdine düşerler.

Meslek ve meslektaşın çözüm bekleyen onlarca sorunu varken, bunlar alacakları paranın oranlarını netleştirme derdine düşmüşlerdir.

İşte Meslekte Birlik Camiasının diğer tüm gruplardan farkı budur…

Sorarım size…

Bu yapılan işin acaba meslek ve meslektaşa ne gibi bir faydası vardır?

Meslektaşın hangi sorunu çözülmüştür?

Çözüm bekleyen onca sorunumuz varken, bu sorunların hangileri dile getirilmiştir? Getirilmedi ise neden bu sorunlarımız sürekli görmezden geliniyor? Yok, eğer dile getirildi ise sonucu nedir?

Yıllardır alınan paralar oda ve üst birlik yöneticilerinin huzurlu huzurlu yaşamalarını sağlamanın dışında bir nebze olarak meslektaşa ne kadar ve nasıl geri dönmüştür?

30 yıldır meslek ve meslektaş adına tek bir proje geliştirememiş olan oda ve üst birlik ne yapmak istemektedir. Sadece para eksenli çalışma yapacak kadar meslek ve meslektaştan bihaber olan bu zihniyete daha ne kadar katlanmamız gerekecektir?

Şimdi bunlar Allah bilir ya, bu icraatı çok büyük bir başarı olarak lanse etmeye çalışacaklardır ki eğer böyle bir adıma tevessül ederlerse inanın ki bu durum trajedinin üzerine komedya olacaktır. Ancak bu seferde de karşılarında Meslekte Birlik Camiasının, meslektaş eksenli net ve dik duruşunu göreceklerdir.

Çok sevgili meslektaşlarım…

Ankara’da bu işi yapan zatların verdiği fotoğraflara bakarsanız, o karede hangi grupların temsilcilerinin olduğunu gayet net olarak görebilirsiniz. O fotoğrafta olmayan tek grubun Meslekte Birlik olduğu da çok bariz olarak ortadadır.

MaaşAllah (!)  o karelerde Meslekte Birlik dışındaki tüm grupların, böylesi garabet bir çalışmada ittifak yaptıklarını net olarak görebilirsiniz…

İstanbul ve Türkiye’de sadece ve sadece iki grup vardır.

MESLEKTE BİRLİK ve diğerleri…

Bunu bugün bir kez daha idrak ettik maalesef…

Biz meslektaş aleyhine yapılan hiçbir çalışmanın içinde olmadık, olmayacağız…

Bizim anlayışımızda, meslektaş var ise oda ve üst birlik vardır. Ve Oda ile üst birlik meslektaş için varlığını devam ettirmelidir.

Onların anlayışında ise meslektaşların varlığı Oda ve Üst Birlik için rahatlıkla harcanmalıdır, harcanmaktadır. Bunda da bir beis yoktur.

Bizim anlayışımıza göre meslektaş patronumuzdur, oda ve üst birlik hizmet eden kuruluşlardır.

Bizim dışımızdaki tüm gruplar için ise zihniyet şudur: meslektaşlar oda ve üst birlik için hizmet etme konumundadır, onlar için neyin iyi olacağına biz karar veririz. Onlara rağmen onları düşünürüz(!)

Biz oda için meslektaşı değil, meslektaş için odayı hizmete sunacağız.

Meslekte Birlik, meslek ve meslektaş için gerçekten dertlenen tek gruptur.

Bunu bugün bir kez daha net olarak gördük.

Saygılarımla…

Ethem Yüksel Kahveci

İstanbul Meslekte Birlik Başkanı