Hayatımızın Her Alanına İş Sağlığı ve Güvenliğini Dahil Edelim

Spread the love

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANSIZ BİR YER KALMASIN!!!

 

4-10 MAYIS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASINDA ÜRKÜTÜCÜ TABLO!!!!

2017 YILININ İLK 3 AYINDA 441 ÖLÜM YAŞANDI…

İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre Türkiye’de 2016 yılında 1.970 çalışan iş kazalarında hayatını kaybederken, 2017 yılının ilk 3 ayında ise en az 441 kişinin iş kazası sonucu öldüğü görülmüştür.

EN ÇOK KAZA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE OLUYOR…

Ülkemizde meydana gelen kazaların sektörlere göre dağılımına bakıldığında  yaşanan iş kazalarının % 23’ünün inşaat, %21’inin tarım, %15’inin taşımacılık, % 7’sinin ticaret ve büro, %6’sının genel iş kolu, %4’ünün metal, %3’ünün madencilik, % 3’ünün savunma ve güvenlik ve %3’ünün ise enerji sektöründe meydana geldiği tespit edilmiş.

EN FAZLA İŞ KAZASI NEDENİ SERVİS VE TRAFİK KAZASI…

Yaşanan iş kazalarının, %28’inin servis ve trafik kazaları, %17’sinin düşme, %17’sinin ezilme ve göçük, %5’inin elektrik çarpması, %4’ünün zehirlenme ve boğulma, %3’ünün ise patlama ve yanma olarak meydana geldiği saptanmış.

İŞ KAZALARINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN YÜZDE 25’İ GENÇ ÇALIŞAN..

1 YILDA 50 BİNDEN FAZLA HABER ÇIKTI …

ERTELEMELER İŞ GÜVENLİĞİNE GÜVENİ AZALTMAKTA….

 

İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞINA GEREKEN CİDDİYETİ VERELİM VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURALIM.

O HALDE İŞYERİMDE NEDEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMALIYIM?

ÖNCELİKLE 1 TEMMUZA DİKKAT!!!!!

50’DEN AZ ÇALIŞANA SAHİP AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞVERENLERİN, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İLE SÖZLEŞME YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1 TEMMUZ 2017’DE BAŞLIYOR.

1 KİŞİ DAHİ ÇALIŞTIRAN TÜM İŞLETMELERİN, İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İLE ANLAŞMALARI GEREKECEK.

APARTMANLARDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU 01.07.2017 TARİHİNDEN SONRA RESMEN BAŞLAYACAKTIR.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BANA NASIL YARDIMCI OLABİLİR?

 1. Firmaya rehberlik yapar.

İşyerinde yapılan ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunur.

 1. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir.
 2. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunur.
 3. İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapar ve işverene önerilerde bulunur.
 4. Risk değerlendirmesi yapar.

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmalara katılır, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunur ve takibini yapar

6.   Çalışma ortamı gözetimi yapar.

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlar ve uygulamaları kontrol eder.

7.   İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılır, bu  konuda işverene önerilerde bulunur,uygulamaları takip eder

8.   Doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılır, ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izler ve kontrol eder.

9.   Eğitim, bilgilendirme ve kayıt işlemlerini uygular.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunar ve uygulamalarını yapar veya kontrol eder.

Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde hazırlar.

Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunar ve uygulamasını kontrol eder.

10. Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunar ve uygulamasını kontrol eder.

11. İlgili birimlerle işbirliği yapar.

İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirmesi yapar, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlar ve uygulamaların takibini yapar.

Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlar.

iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışır. Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NE KADAR ÇALIŞIR?

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

PEKİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İLE ÇALIŞMAZSAM NE OLUR?

İSG Kanunu Cezaları Aykırılığın Yapıldığı Her Ay İçin Ödenmektedir.

İşverenler sözleşme yapmadıkları İş Güvenliği Uzmanı için ayda  10 Bin.TL para cezası ile karşılaşabilirler. Söz konusu rakam ortalama bir rakam olup tehlike sınıfına göre 2 katına kadar çıkmaktadır.

İŞVEREN EN ÇOK HANGİ KONULARDA SIKINTI YAŞAR?

İş Kazası, Meslek Hastalığı, Çalışan Şikayeti, Denetim, Sigorta işlemleri, Yangın gibi afetlerde; işverenden İSG kanunu yükümlülükleri sorgulanacaktır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NE TÜR İŞYERLERİNDE ÇALIŞIR?

 • A sınıfı belgeye sahip olanlar; bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde;
 • B sınıfı belgeye sahip olanlar; tehlikeli veya az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde,
 • C sınıfı belgeye sahip olanlar; sadece az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yaparlar
  Ancak
 • C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI 01.01.2019 tarihine kadar tehlikeli işyerlerine
 • B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI 01.01.2020 tarihine kadar çok tehlikeli işyerinde hizmet verebilecekler

(A) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ KİMLER ALABİLİR?

 • (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar,
 • Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlar
 •  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlar,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl fiilen görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanı olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları.

(B) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ KİMLER ALABİLİR?

 • (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar,
 • İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara
 •  İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az on yıl görev yapan müfettişlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar.

(C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ KİMLER ALABİLİR?

 • (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar
 •  İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapan müfettişlerden (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılanlar.

İŞYERLERİNİN GİRDİĞİ TEHLİKE SINIFI NASIL BELİRLENİR?

6331 sayılı Kanunun “Tehlike sınıfının belirlenmesi” başlıklı 9 uncu maddesinde; işyeri tehlike sınıflarının Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edileceği belirtilmiş, bu doğrultuda 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ve eki İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi (NACE kodları) yayımlanmış olup, işyerlerinin faaliyet konusuna tehlike sınıfından hangisine girdiği Tebliğ eki listede yer almaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI EĞİTİMİ NASIL OLMAKTADIR?

Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere 2 bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler ise; iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGELERİ KAÇ YILDA BİR VİZE ETTİRİLMELİDİR?

İş Güvenliği Uzmanları, belgelerini aldıkları tarihten itibaren 5 yıllık aralıklarla vize ücreti ödeyerek belgelerini vize ettirir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMLERİNİ HANGİ KURUMLAR VEREBİLİR?

İş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleridir.

KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLİR?

 • Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları
 • Teknik elemanlar; Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar
 • Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları.

iŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLARIN SINAVLARI NASIL YAPILACAKTIR?

 • Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır .
 • Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.
 • Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.
 • Sınavda 100 soru sorulmakta olup, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemektedir.

 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NERELERDE ÇALIŞIR ?

İş Güvenliği uzmanı en yoğun olarak sanayi iş kollarında üretimin yapıldığı yerlerde çalışır; fabrikalarda, inşaatlarda madende.

Hizmet sektöründe de iş güvenliği uzmanı iş bulmaktadır.

Oteller, mağazalar, satış ofisleri hatta spor klüpleri vb. İş Güvenliği uzmanı 6331 sayılı Kanun kapsamına giren her yerde çalışabilir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

 • İş güvenliği uzmanları görevlerini yapar.
 • İşin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmadan ve verimli bir çalışma ortamı sağlanmasına katkıda bulunur.
 • İşverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
 • İş güvenliği uzmanları, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
 • İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.
 • İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile görevleri ile ilgili hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazmakla yükümlüdür.

 

İŞVEREN OLARAK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMAK İÇİN HANGİ SEÇENEKLERİM VAR?

İşverenler görevlendirmeyi 3 şekilde yapabilir:

 1. Mevcut çalışanlardan iş güvenliği uzmanı bulunanlar arasından görevlendirme yapılması mümkündür.
 2. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri’nden (OSGB) iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti satın alabilir.
 3. İşveren gerekli sertifikalara sahip olması halinde kendisi hizmetleri yerine getirebilir.

İŞVEREN GÖREVLENDİRMELERİ NASIL YAPAR?

İşverenler iş güvenliği uzmanı görevlendirmelerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı İSG  KATİP sistemi üzerinden gerçekleştirmek zorundadır.

İSG  KATİP üzerinden gerekli süreçler izlenerek atama yapılması gerekmekte. Aksi taktirde görevlendirme yapılmamış sayılıyor. Diğer yandan, işyerinde mevcut çalışanlar içerisinden görevlendirme yapılması durumunda iş sözleşmesinde revize yapılması da şart. Eğer işveren OSGB ile anlaşmışsa, bu durumda OSGB ile sözleşme imzalaması ve periyodik olarak görevlendirmelerin yapılmış olduğunu kontrol etmesi gerekiyor. Aksi taktirde, iş güvenliği uzmanının OSGB’den ayrılmış olması halinde atama yenilenmeyebilir.

DİKKAT YÖNETMELİKTE DE DEĞİŞİKLİK VAR!!!!

Daha önce 29 aralık 2012’de yayınlanan iş güvenliği uzmanı görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelikte değişiklikler olmuştur. Yeni yönetmelik 15 Şubat 2016’da Resmi gazetede yayınlanmıştır.

ÖNCELİKLE YENİ YÖNETMELİĞE GÖZ ATALIM!!!!!

MADDE 1 ‘E GÖRE; Sadece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının ibaresi tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarından sadece birinin olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2’YE GÖRE; Yönetmelik kapsamında yapılan sınavlarda başarılı olarak belgelendirilen kişilerden, vize tarihinden önce Bakanlığa başvuru yapmayanların yetki belgeleri vize işlemleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır. Vize işlemleri için Bakanlığa başvuruda bulunan kişilerin, vize tarihinden itibaren 60 gün içerisinde vize işlemlerini tamamlaması gerekir.

MADDE 3’E GÖRE; Onaylanmış programın yüz yüze eğitimleri devam ederken eğitim saatleri içerisinde eğitim kurumunun kapalı olması durumunda; denetimin yapıldığı gün eğitim verilmediği, eğitim programına kayıtlı olan katılımcıların tam gün devamsızlık yaptığı kabul edilir ve ayrıca ilgili eğitim kurumuna ihtar puanı uygulanır.

MADDE 4’E GÖRE; Vize işlemi yaptırmayan kişilerin belgelerinin durumu geçici maddesi eklenmiştir.

Vize süresi dolan veya süresi 60 günden az kalan iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla 60 gün içerisinde vize işlemlerini tamamlatmak zorundadır. Aksi takdirde vize süresi dolan belgelerin geçerliliği vize işlemleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır.

MADDE 5’E GÖRE; Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK 8 İş Güvenliği Uzmanları, Eğiticiler ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosu” başlıklı tablonun 1 numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 • İş güvenliği uzmanlarının görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda denetim başına-ORTA-20

MADDE 6’YA GÖRE; Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-9 İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumları İçin İhtar Tablosu” başlıklı tablonun 3 ve 15 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 • 21 inci maddenin on altıncı fıkrasındaki hususlar hariç olmak üzere eğitim kurumlarının görev ve sorumlulukları olarak belirtilen hususlara aykırılık durumunda her bir aykırılık başına-HAFİF-10
 • Eğitimin olduğu saatlerde kurumun kapalı olması, denetime engel olunması, denetimde istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi hallerinden herhangi birinin olması durumunda-AĞIR-100

MADDE 8’E GÖRE; Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*