Herkese Var Ek 5’liye Yok

Spread the love

Devlet ekonominin gelişmesi ve işsizliğin önüne geçilmesi amacı ile işverenlere SGK teşvik fırsatları sunmuş ve çıkarılan af kanunları ile ödemelerde kolaylık sağlamıştır.

Bu akıl dolu davranış ile iş gücü piyasamızı kuvvetlendirdiği gibi kayıt dışı istihdamı her geçen gün asgari düzeye getirmeye çalışmaktadır.

Devletimiz tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimize de destek olmuş olup tarım sektörünün tekrar canlanmasını sağlamıştır. Ayrıca bu vatandaşlarımız için mazot, gübre, yem vs. desteklerde bulunarak çiftçilerimizin yükünü hafifletmiş ve onları oluşabilecek büyük bir mali sıkıntıdan da kurtarmıştır.Esasında tarıma yapılan bu destek çiftçilerimizin tarıma teşvik edilmesini sağlarken aynı zamanda topraklarını bırakıp büyük şehirlere yapılan göçlerin de önüne geçilmiştir.  Türkiye fiziki yapısı ile çeşitli iklim koşullarına sahip bir ülke olduğu için üretilen sebze,meyve ve bitki çeşitliliği oldukça fazladır.Ülkemiz tarım arazilerinin genişliği ve verimliliği sebebi ile dünyada tarım ülkelerinde üst sıralarda yer almaktadır. Tarım bir ülkenin ekonomisinde her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Bu sebeple bu mahsüllerin ekiminde, sulanmasında, toplanmasında emeği olan vatandaşlarımız için de EK-5 prim ödemelerinde diğer prim tahsilatlarında da olduğu gibi SGK’nın prim ödeme teşvik uygulaması yapması gerekir. Ülkemizde herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Ama herkes prim ödeme gücüne sahip değildir. Yapılan SGK teşviklerinin de tüm vatandaşlarımıza verilmesi gerekmektedir. Sigorta prim teşvikleri sadece işverenlere değil kendi sigortalılıklarından dolayı aylık almayan, tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar yani Ek-5 sigorta primi ödeyen vatandaşlarımız için de olmalıdır..Genel olarak EK-5sigorta primi ödeyen vatandaşlarımız şartlarından da anlaşılacağı gibi yevmiyeci olarak çalışan veya kendi geçimini tarım ile sağlamaya çalışan dar gelirli vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Hem sağlık haklarından yararlanmak hem de ileriki yaşlarında emekli olup kimseye muhtaç olmadan yaşama çabasındadırlar. Bu vatandaşlarımıza yapılacak olan SGK prim indirimi hem onlara maddi açıdan destek olacağı gibi aynı zamanda tarım işlerinde çalışanların kendi nam ve hesaplarına sigorta primi ödemelerini de teşvik edecektir.