Konkordato Komiserliği Eğitimi

Spread the love

İstanbul Meslekte Birlik olarak düzenlediğimiz eğitimler kapsamında 13 Kasım 2023’de sona erecek olan Konkordato Komiserliği için eğitim sınıf oluşturulacak. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve İstanbul Meslekte Birlik işbirliğinde gerçekleşecek eğitim programı aşağıdaki gibidir.

Eğitim Ücreti:   3.500 TL
Eğitim saati :   toplam 36 saattir.
Hukuk eğitimi toplamda 18 saattir.
Muhasebe, Finans ve işletme yönetimi eğitimi toplamda 18 saattir.

Eğitim tarih ve saatleri:

03/11/2023 – 10:00 – 20:00

04/11/2023 – 10:00 – 20:00

05/11/2023 – 10:00 – 20:00

06/11/2023 – 10:00 – 20:00


Eğitimin İçeriği
– İcra ve iflas hukukunun genel ilkeleri
– Konkordato mevzuatı
– Komiserin taşıması gereken nitelikler
– Komiserin görevi, yetkisi, yükümlülükleri ile hukuki ve cezai sorumluluğu
– Konkordato projesi
– Alacaklılar kurulu ve görevleri
– İşletme yönetimi
– Finansal raporların analizi
– İşletmelerde kriz yönetimi
– Rapor yazım usul ve tekniği ile Başkanlık tarafından gerekli görülen diğer konuları kapsar.

Eğitime kimler Başvurabilir?
1- Türk vatandaşı olmak,
2- Tam ehliyetli olmak,
3- En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak
4- İflas etmemiş olmak
5- Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.
6- Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak
7- Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
8- Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.
9- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak
10- Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak
11- Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.

Eğitimler Dernek Merkezimizde Yüz Yüze Gerçekleşecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*