Konkordato Komiserliği Yenileme Eğitimi

Spread the love

Konkordato Komiserliği Yenileme Eğitimi Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen tarihler aralığında yapılmaktadır.
İstanbul Meslekte Birlik olarak düzenlediğimiz eğitimler kapsamında 13 Kasım 2023’de sona erecek olan Konkordato Komiserliği Yenileme Eğitimi için eğitim sınıf oluşturulacak. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve İstanbul Meslekte Birlik işbirliğinde gerçekleşecek eğitim programı aşağıdaki gibidir.

Eğitim Ücreti:   1.250 TL
Eğitim saati :   toplam 12 saattir.
Eğitim tarih ve saatleri:

04/11/2023 – 10:00 – 18:00

05/11/2023 – 10:00 – 18:00


Eğitimin İçeriği
– Konkordato Komiserliği konusundaki güncel gelişmeler
Pozitif düzenlemeler bakımından
Uygulama Bakımından
– Komiserin nitelikleri, ödevleri ve etik ilkeler
– Komiserlik görevinin icrası
– Komiserlik faaliyeti sırasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin paylaşılması

İKİNCİ BÖLÜM

– UYGULAMA EĞİTİMİ (Birinci bölümün son ders saatinde ele alınan “komiserlik faaliyeti sırasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri” çerçevesinde gerçekleştirilecektir.)

• Örnek Olayların Sunulması
• İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
• Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
• Genel Değerlendirme
• Eğitim Değerlendirme Anketi

Eğitime kimler Başvurabilir?
1- Türk vatandaşı olmak,
2- Tam ehliyetli olmak,
3- En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak
4- İflas etmemiş olmak
5- Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.
6- Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak
7- Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
8- Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.
9- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak
10- Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak
11- Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.

Eğitimler Dernek Merkezimizde Yüz Yüze Gerçekleşecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*