Yabancıların Çalışma İzinleri 1

Spread the love

Şirket Ortağı Yabancı Kişilerin Çalışma İzni

 

Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım yapan gerçek ve tüzel kişiler hakkında 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uygulanmaktadır. Yabancı Sermayeli şirket sahipleri ve ortakları 4875 Sayılı kanun kapsamına girmemektedir

Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulan­ması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Ka­nunu ile düzenlenmiştir. Türkiye’de kurulmuş özel bir şirketin yabancı ortağının çalışma izni alması gerekmektedir. Öncelikle yapılması gereken KEP hesabının alınması, Elektronik  imzanın alınması gereklidir.

6735 sayılı yeni Uluslararası İş gücü Kanununa göre anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyelerine ve Limited şirketlerin şirket yetkilisi olmayan diğer yabancı ortaklarına çalışma izni alma zorunlu­luğu kaldırılmıştır.

“Çalışma izni”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca (ÇSGB) resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izindir

“Süresiz çalışma izni” yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı verir.

“Bağımsız çalışma izni” ise yabancıya Türkiye’de kendi ad ve hesabına çalışma hakkı veren çalışma iznini ifade eder.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan;

1.    Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü,

2.    Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü,

3.    Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan koman­dite ortağı, olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler.

İzin Şartları;

1.    Şirket yeni kurulmuş ise 100.000 TL ödenmiş sermayesi olması yeterlidir.

2.    Şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’ den az olmamak üzere sermaye payının en az % 20 olması zorunludur.

3.    Brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması zorunludur.

İzin Değerlendirme Kriterleri;

İlk altı ay içinde 5 Türk vatandaşı çalıştırılması zorunlu değildir. Şirket kuruluşundan itibaren altı ay dolduktan sonra, 5 Türk vatandaşı çalıştırmak zorundadır.5 Türk vatandaşı çalıştırmayan şirketin yabancı ortağı için, uzatma başvurusu bakanlık tarafından red edilir. Türk çalışanların tam zamanlı olması zorunludur.

Yabancılar %100 hisse sahibi olarak şirket kurabilir, devralabilir veya %20 hisseden az olmamak şartı ile (çalışma izni için) şirketlere ortak olabilirler.

Şirket müdürü yabancı uyruklu ise o kişinin çalışma izni alması zorunludur.

Yabancı ortağın, Türkiye de geçerli bir ikamet tezkeresi bulunması durumunda yurt içinden, ikamet tezkeresi olmaması durumunda vatandaşı olduğu ülkenin Türk büyükelçiliği aracılığıyla çalışma izni müracaatı yapılır.

Suriye vatandaşları, Suudi Arabistan, Lübnan ve Kuveyt deki Türk büyükelçilikleri vasıtasıyla Yurt dışı çalışma izni başvurusu için gerekli olan referans numaralarını alabilirler.

En çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de, birinci senenin sonunda yapılan çalışma izni uzatma başvurularında, şirketin, SGK, VERGİ, BAĞKUR borcu bulunmaması veya yapılandırılmış olması gerekmektedir.

ÇALIŞMA İZİNLERİNİN UZATILMASI

Çalışma izninin uzatılabilmesi için çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

ADRES KAYIT ZORUNLULUĞU:

Konsolosluklardan ikamet ve çalışma izni verilen yabancılar Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. (6458 sayılı Kanun Madde 26)

Şirket ortağı çalışma izni yurt içi başvurularında istenilen bilgi ve belgeler

Başvuru dilekçesi,
Ticaret Odası’ndan alınmış Faaliyet Belgesi,
Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço,
Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
Vekâletname.
Yabancı ortaktan İstenen Belgeler;

İkamet tezkeresi(En az 6 aylık),
Kimlik bilgilerini gösteren pasaport sureti, (Tercüme edilmiş)
Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya mezuniyet belgesi
1 adet fotoğraf
Yabancı ortaktan istenilen bilgiler ;

İşyeri SGK numarası
Yabancının telefon numarası
Yabancının medeni hali
Yabancının yurtdışı ikamet adresi
Yabancının yurtiçi ikamet adresi
Yabancı şirket ortağı yurt dışı başvurusunda istenilen bilgi ve belgeler Konsolosluk başvurusu;

Konsolosluk başvuru dilekçesi
Belirli Süreli İş sözleşmesi
Sabıka kağıdı
Doğum belgesi
Ticaret sicil gazetesi
Vergi Levhası
İmza Sirküleri
Bakanlık Başvurusu

İlk başvuruda çalışma izinler bir senelik olarak verilmektedir, birinci senenin dolmasına iki ay kala uzatma başvurusu yapılması gerekmektedir.

 

Çalışma izni ile ilgili düzenlemelere aykırılığın yaptırımı Bağımsız çalışan yabancıya 2018 yılı için 5.704 Türk lirasıdır.

15.09.2018

S.M. MALİ MÜŞAVİR DAVUT BAYRAK

 

KAYNAK;

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu

6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*