Eğitim ve Sağlık Giderlerinin Gelir Vergisi Matrahından İndirilmesi

Spread the love

Eğitim ve Sağlık Giderlerinin Gelir Vergisi Matrahından İndirilmesi Gelir vergisi kanunun 89. Maddesine “ Madde 89 Diğer İndirimler”  göre indirilecek giderler arasında yer almaktadır.

Beyanlarında Eğitim ve Sağlık Giderlerini indiren meslek mensupları ve mükellefler sonrasında Gelir İdaresince giderleri kabul edilmemesi gibi durum ile karşı karşıya kalmaktadır.
Gelir vergisi kanunun 89. Maddesi 2. Bendinde  “2. Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).(2)” olarak açıklamıştır.
Beyanlarından Eğitim Sağlık Giderlerini Gelir vergisi kanunun 89. Maddesi 2. Bendinde yer alan açıklamaya göre indiren gelir vergisi mükelleflerinde Vergi Dairelerince bu giderleri detaylı evrakları istenmektedir. Dairece incelenen indirim konusu yapılan evraklar arasında birçoğunun geçersiz olduğu yönünde açıklamalar ile karşı karşıya kalınmaktadır.
Açıklamalar nelerdir?  Nelere Dikkat Etmeliyiz?
İndirim konusu yapılan giderlerin öncelikle faturaya dayandırılmış olması gerekmektedir. Kanun maddesinde de yer aldığı gibi “mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına” yönelik düzenlenen bu faturalarda alınan hizmetin niteliği detaylı olarak yazılması incelemeyi yapan dairenin faturayı tamamen geçersiz saymasına engel olmamaktadır. Örneğin; mükellefin eşi X özel üniversitesi hastanesinde doğum yaptı ise bu fatura tamamen geçersiz sayılabilir Çünkü Türkiye de yer alan özel üniversiteler vakıflar bünyesinde faaliyet göstermektedir. Gelir Vergisi Kanununa göre vergi alınmayan vakıf üniversiteleri ve hastanelerinden yapılan harcamalar Gelir Vergisi Beyanlarından indirim yapılması mümkün değildir. Aynı şekilde vakıf bünyesinde yer alan özel üniversitelerde eğitim gören çocuklarında eğitim bedelleri indirim konusu yapılamayacaktır.
Dikkat edilmesi gereken hususlar çok basit olmakla birlikte idare ve mükellef arasında sorunları da çözmektedir. Öncelikle kanunun bahsettiği Eğitim ve Sağlık Harcamaları neler anlamaya çalışalım. Eğitim bedelleri ( Vakıf üniversiteleri hariç) ve dershanelerden alınan etüt hizmetleri bu kapsamda sayılmaktadır. Fakat hizmetleri paket olarak alan öğrencilere kesilen faturaların detayında açıkça belirtilmelidir ( Eğitim Bedeli 2016 yılı xxx TL, Yemek xxx,-TL, Servis Bedeli xxx TL şeklinde). Burada sadece Eğitim Bedeli kabul edileceğinden yemek ve servis bedelleri Gelir Vergisi Beyanlarında indirim konusu yapılamaz.  Sağlık giderlerinde ise temel sağlık hizmetinin kendisinden bahsedilmektedir.  Eğitim giderlerinde olduğu gibi özel hastanelerden alınan hizmetlerde de detaylı fatura yer almalıdır. Sağlık hizmeti kapsamında ameliyat olan bir mükellefin sadece sağlık hizmeti kabul olmaktadır bu hastanenin aldığı amaliyet ipliği, ameliyat eldiveni vs vs, yatak hizmeti, yemek hizmeti gibi giderleri indirim kapsamında değerlendirilmemektedir.
Gelir vergisi kanununda kanun maddesinin detaylı anlatılmaması, Gelir İdaresinde dağıtılan el broşürlerinde yüzeysel olarak anlatılması mükellef ve idare arasında gel git, beyanı düzeltme yada tarhiyatlara kadar ulaşan zıtlaşmalar meydana gelmektedir. Konular her ne kadar özelgeler ile anlatılmış olsa da özelgeler kişiye yada kuruma özel olması dolayısı ile diğer mükelleflerin her biri ayrı ayrı sorunları ile ilgili özelge talep etmek durumundadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*