Görsel Yok

Yeni Torba Yasa Ne Getirecek?

Aralık 5, 2018 Nevzat Erdağ 0

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Maliye Bakanlığınca hazırlanan 02.02.2018 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonunca incelemeye alınan […]

Görsel Yok

Yeni Gözde Konu “Konkordato” Hakkında

Kasım 27, 2018 Nevzat Erdağ 0

İtalyancada uzlaşma, anlaşma manasına gelen Konkordatonun Türkçe karşılığı “İflas Anlaşması’dır.   En kısa tanımıyla Konkordato; borçlarını ödemede zorlanan şirket ve kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak […]