KDV beyannamesine eklenen 504 kodlu alım iadeleri.

Spread the love

Sevgili meslektaşlar bildiğiniz üzere alımlardan yapılan iadelerin KDV tutarları, KDV beyannamesinde çok eskilerden beridir ilave edilecek satıra yazılmaktaydı.

GİB’in 03.10.2017 tarihli güncellemesi ile e-beyanname programında (bdp) alımlardan yapılan iadeler, beyannamenin diğer işlemler bölümünde  504 kod ile Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen işlemler satırında matrah ve KDV satırı yazılarak beyan edilmeye başlanacaktır.

Bildiğiniz üzere genel olarak faturalı ya da benzeri belgelerle alımlar 150-151-152-153-730-740-750-760-770-780 nolu hesaplara borç kaydedilmektedir. Ayrıca amortismana tabi iktisadi kıymet alımları varsa 252-253-254-255 nolu hesapların borçlarına yazılmaktadır. Bu alımlarla ilgili yapılan iadeler ve/veya iade edilen fiyat farkları yukarıda zikredilen hesapların alacaklarına kayıt edilerek yapılmaktadır. Öteden beri KDV beyannamesinde bu iadelerin matrahları istenmediği ve sadece KDV tutarı istendiği için 391 hesaba alt bir muavin hesap açılarak beyannameye rahatlıkla dahil edilebiliyordu. Maliye son güncellemesi ile bu iadelerin matrahını ve bu matrahın KDV tutarını istemesiyle her şey alt üst etmiş oldu. Şöyle ki; iadeler, bu hesapların alacak kısımlarına kayıt edilerek muhasebeleştirilmektedir. Ayrıca bu hesapların alacaklarına maliyetlendirme ve gider yansıtmaları yapıldığı zaman da kayıt yapılmaktadır. Şimdi meslek mensupları tek tek bu hesapların alacak kayıtlarını ayıklayacak ve iadeleri manuel tespit etmeye çalışacaklardır. Belge sayısı angaryasından kurtulduk derken karşımıza başka bir angarya ve daha kötüsü gelmiş bulunmaktadır. Maliye mükelleflerinden veriler isteyebilir ancak bu istemler kendi yayınladığı Muhasebe Uygulama Genel Tebliğinin esaslarına uygun olmalıdır. Ya da bu tebliği bu beyannamelerdeki istemlere göre güncellemelidir.

İşin bir yanlış yönü daha var. Bu iadelerle ilgili matrahlar ilgili ayın KDV beyannamesinde matrah toplamına ve kümülatif KDV matrahına ilave edilmektedir. Kümülatif KDV matrahı teslim ve hizmetleri teşkil eden işlemlerden oluştuğu halde bunun içine teslim ve hizmet sayılmayan bir kısmı üstelik gerçekleşmeyen işlemlerden oluşan iadeleri de dahil etmektedir.

Bu güncelleme ile yeni sisteme göre KDV beyannamesini muhasebe kayıtlarından çıkaran bir muhasebe programı şu an için mevcut bulunmamaktadır.

Bundan sonra ne olacak; Bilhassa bilanço usulüne göre defter tutanların yıllık beyanname ekinde verdikleri gelir tablosunda belirtilen brüt satış rakamları ile KDV beyannamesinin kümülatif satış rakamları birbirleri ile uyuşmayacaktır. Maliye her seferinde bu rakamları tutturmak için mükelleften izahat istemekteydi yeni bir izahat isteme bahanesi oluşacaktır. Maliye hem kendisine hem de meslek mensuplarına gereksiz olarak iş çıkarmaktadır. KDV beyannamesindeki bu satırın kim tarafından ve hangi akla hizmet olarak çıkardığını anlamak mümkün bulunmamaktadır. Maliyenin bu beyannameyi eski sistemine göre güncellemesi hem kendisi hem de meslek mensupları açısından yararlı olacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*