Kooperatifler İçin Dış Denetçi ve Kooperatifçilik Kurs Kayıtlarımız Başladı

Spread the love

14 Ocak 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliği ile kooperatifçilere eğitim alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu Yönetmelik, kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin alması gereken kooperatifçilik
eğitimine ilişkin süreci kapsar.

01 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı resmi gazete ile Kooperatif ve Üst Kuruluşların Denetimine Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.
Yayınlanan yönetmelikte Dış Denetçi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak dış denetimi yürütecek, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler veya 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa tabi meslek mensupları veya ilgili bakanlıkça denetim yetkisi verilen birliklerde/merkez birliklerinde dış denetimle görevli personel.
Yönetmeliğin 17. Maddesinde Dış denetçi eğitimi aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:
(1) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik kapsamında dış denetim yapacak dış denetçilere, Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları veya üniversitelerce eğitim verilir.
(2) Eğitim programını tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Katılım belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin sonunda dış denetçilerin yenileme eğitimi alarak katılım belgelerini yenilemeleri şarttır.
(3) Dış denetçi eğitimine ve yenileme eğitimlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

17 Madde 3 nolu bendine ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 69 uncu maddesine dayanılarak Ticaret Bakanlığınca Kooperatif ve Üst Kuruluşlarında Dış Denetim Yapacakların Eğitimine İlişkin Usul ve Esasla yayınlanmıştır.

 

Sertifika Süreci: Eğitim sonunda İstanbul Topkapı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi tarafından kooperatifçilik eğitimi katılım belgesi verilir. Sertifikalarımız E-Devlette sorgulanabilmektedir. Katılım belgesinde, kooperatifçilik eğitimini tamamlayanların adı ve soyadı, kimlik numarası, veriliş tarihi ve geçerlilik süresine ilişkin bilgilerin yanı sıra belge numarası ve benzeri bilgiler bulunur.

Dış denetçi eğitimi ve yenileme eğitiminde katılım belgesi alabilmek için her bir ders konusunun en az yüzde yetmiş beşine katılım zorunludur. Katılım sağlayamayan kursiyerlere herhangi bir belge verilmez tahsil edilen eğitim ücreti iade edilmez.
Katılım belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Bu süre dolmadan dış denetçilerin yenileme eğitimi alarak katılım belgelerini yenilemeleri şarttır. Yenileme eğitimi; Yenileme eğitiminin ders saati, birinci fıkradaki ders konularının dörtte birinden az olmamak üzere belirlenir. (20 Saatten Az olmamak üzere)

 

Eğitim

Kooperatifçilik Eğitimi 40 Saat 1.000 TL + KDV

Dış Denetçi Eğitimi 80 Saat 4.800 TL + KDV

SMMM ve YMM’ler için 44 Saat 2.600 TL + KDV

Kontenjan dolunca eğitim programı belirlenecek. Eğitimler Uzaktan Eğitim şeklinde gerçekleşecek.

Rezervasyon İçin Tıklayınız

 

Eğitim Mecrası
Eğitim, yukarıda belirtilen programa uygun olarak İstanbul Topkapı Üniversitesi Uzaktan Eğitim programı üzerinden canlı olarak verilecektir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*