6736 Sayılı Kanun ile Bağ-Kurluya Hayal Kırklığı

Spread the love

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016 tarihli  29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış  yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemizin zor bir süreçten geçtiği bu günlerde bazı alacakların milli ekonomiye kazandırılması hedeflenirken,  vatandaşa da kamuya olan borcunu  ödeme kolaylığı sağlayıp taksitlendirme imkanı  sunabilmektir.

6736 sayılı kanun yani halk dilinde af kanununu en çok da bağ – kur sigortalısı olan vatandaşlarımız beklemekteydi. Fakat 6736 sayılı kanun maddeleri incelendiğinde bağ – kur borçluları ile yeterli bağın kurulamadığı görülüyor. Şöyle ki 6736 sayılı kanun ile sadece 01.05.2015 tarihi sonrasındaki prim borçlarına yapılandırma hakkı getirilmiştir, bunun sebebi ise 23.05.2015 tarihinde yürürlüğe giren 6645 sayılı torba kanunu uyarınca  ( 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 63. Mad.)  12 ay ve daha fazla süreyle prim borcu bulunan sigortalıların 63.madde kapsamında sigortalılıkları durdurulur, durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak kabul edilmez ve kurum alacağı olarak nitelendirilmez. Bu sürelerin 3 ay içinde ödenmesi durumunda sigortalılık süresi olarak sayılmaktaydı ama artık bu süreç bitti.

Tam da bu kısımda SGK 4/b sigortalısı ile (eski adı bağ-kur) bağ kuramamıştır, 63.madde kapsamında durdurulan süreler 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmamaktadır. 6736 sayılı kanunun 6645 sayılı torba yasasına takılmasından dolayı geçmişe dönük borç yapılandırılma süresini sınırlandırmış hatta tabir yerinde ise yok saymıştır. Bu durumda 6736 sayılı yasanın olumsuz farkı bağ- kur borçlarına yapılandırma yapılacak olan günlerin sınırlı bir süreyi kapsaması ve ihya yapılması mümkün borçları yapılandırma kapsamına almamasıdır. Daha önce ki af kanunları ile mukayese edersek (6111 ve 6552 ile) 6111 yapılandırmasına tabii olup ancak ödemelerini aksatanlara aynı haklar ile devamlılık sağlayan 6552 sayılı kanun yürürlüğe getirilmişken, 6736 sayılı kanunun borçlanma için bu kadar sınırlı tutulması vatandaş için hayal kırıklığı yaratacağı kesindir.

 

BAĞ-KUR PRİM YAPILANDIRMA

6111

Sayılı Kanun

(R.G 25.02.2011)

6552

Sayılı Kanun

(R.G 11.09.2014)

6736

Sayılı Kanun

(R.G 19.08.2016)

YAPILANDIRMAYI KAPSADIĞI SÜRE

30.11.2010

(ve öncesi)

30.04.2014

(ve öncesi)

 

30.06.2016

ile

01.05.2015

30.04.2008

öncesi prim borçları ihya hakkı

Var

Var

YOK

 

Yukarıda hazırlamış olduğum tabloda da belirttiğim  gibi geçmiş dönemde çıkan kanunlarda yapılandırma süre farkları net olarak görünmekte olup ihya talebine engel bir madde teşkil etmemektedir. Bağ-kur borçları olan kişiler ilgili tarih aralığında prim borçları kadar yapılandırma ile ödeme yapabilmekteydiler.

6736 Sayılı Kanuna daha geniş bir talep sağlanabilmesi adına önerim ;

Ek bir kanun ile ihya sürelerinin de yapılandırmaya dahil edilmesi sağlanır ise yoğun bir katılımın oluşacağını düşünüyorum.

 

Aykut AKIN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir