6736 Sayılı KANUN TAM BARIŞ GETİRMEDİ

Spread the love
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016 tarihli  29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış  yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Barışın,huzurun ve kardeşliğin ihtiyaç duyduğumuz bu  süreçte bazı alacakların ekonomiye kazandırılması planlanırken ,kanun acele ile hazırlandığında bazı kesimlerle devlet tam barışmadı.
Kanun Maddesinde sayılan MALIYE-SSK kurumlarına olan işveren durumunda olan vergi mükellefi esnaf,şirketlerle barıştı ama aynı mükellefe farklı bakanlıklara olan vergi,ceza ödemelerinde barışmadı.6736 sayılı  Kanunun kapsamında olan idari para cezaları;
• 1111 sayılı Askerlik Kanunu,
• Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
• 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu,
• 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
• 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,
• 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun,
• 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,
• 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,
• Mülga 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,
• 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,
• 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Sayılmışken,aynı bakanlığa bağlı farklı müdürlüklerin kestiği cezalar dahil edilmemiştir.
Örneğin ; ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI Mehmet MÜEZZİNOĞLU bağlı SOSYAL GUVENLIK KURUMU alacakları kanun kapsamında ,TURKIYE İŞ KURUMU  alacakları kapsam dışı kalmıştır,Aynı Konu  MALİYE BAKANLIĞI içinde geçerlidir.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’na  bağlı VERGİ DAİRELERİ’ nde mükellefin GELİR VE KURUMLAR İLE KDV taksitlendirme,matrah affı mevcut ama muhtelif idarelerin kestiği tüketiciyi koruma kanunu göre kesilen cezalar özel vergi dairelerindeki vergi borçları kapsam dışı kalmıştır.Kanunda sayılmayan bakanlıkların  mükelleflere uyguladığı idari para cezaları kanun kapsam dışı  kalmıştır.Bu idari para cezaları 100 bin TL den 500 bin TL leri bulmaktadır.
Ayrıca ; 6736 Kanun uygulamasında STOK affı konulu başlıkta  işletmede fiilen olan ancak kayıtlarda yer almayan emtia demirbaş makine ve techizat KDV %10 uygulanırken , kayıtlarda yer aldığı halde işletmede olmayan mallarda %18 KDV için fatura düzenlenmesi istenmektedir.3 Taksitle de ödeme talep edilmektedir.Bu uygulamadan faydalanmak isteyen mükellefe ek matrah yükü ile birlikte %20 Kurumlar vergisi yükü getirmektedir. Bu mükellef için  yüksek vergi olarak algılanmaktadır.
Bir kısım  mükellef  devletle barışırken ,büyük bir kısım mükellefte kapsam dışı kalmıştır.Oysaki kanun içeriğine  TUM KAMU ALACAKLARI  yazılmış olsaydı tüm bakanlıkların uygulamaları kapsam içinde değerlendirilmiş olacaktı.
Mükellef başbakanın ” devlet vatandaşı ile, esnafı ile barışıyor “ sözünü uygulamada tüm bakanlık uygulamalarında kapsam içinde  görmek istiyor. Böylece devlet tüm vatandaşları ile barışmış olacaktır.
Muhsin Bilgi
S.M.Müşavir-Bağımsız Denetçi
E-mail: bilgi@muhsinbilgi.com
Web: www.muhsinbilgi.com