E Dönüşüm Taslakları Ne Durumda?

Spread the love

Değerli okuyucularım;

 

Hepimizin malumu olduğu üzere 2018 ve 2019 yılları baş döndürücü bir süreç yaşandı. Defter Beyan Sistemi,Sgk,Muhtasar birleşimi,Poşet Beyanname ve vb “E “ süreçleri çok hızlı bir şekilde hayatımıza yerleşti artık.
Bu süreçler daha sindirilmemiş! Taslakların Çoğunun yürürlüğe giriş tarihi Tarihi 01.07.2019 Tarihi idi. Ancak Hem Mali Tatil, Hem dönemsellik ilkesi hem önceki uyguların tam sindirilmesi için bunların bazıları günleme/Erteleme gelmiştir. Durum bu İken Halen beklemekte olan bir sürü yeni uygulama ve taslaklar vardır. Bunlar bazıları yürürlüğe girdi. Bazıları da ertelenmiştir. Şimdi kafa karışıklığa neden olan bu taslak ve uygulamaları özetleyeyim…
1-SGK ve Muhtasar Birleşimi;
 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesinde; “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur. Yani Muhtasar Ve SGK birleşme hali hazırda PİLOT illerde uygulanmaktadır. Uzatılmaması halinde 01.07.2019 tarihinde itibaren yürürlüğe girecektir. Şu ana kadar uzatılmamıştır.Tam tersine taslak güncellemek için görüşe açılmıştır.
2-E-İrsaliye ve E-Fatura;
E-İrsaliye , yapılan  günceleme ile Yıllık cirosu 25 Milyon TL olan tüm işletmelerin e-İrsaliye’ye geçmesi zorunlu hale gelmiştir. 01.07.2019 Tarihinden, 1 Ocak 2020’ne uzatılmıştır. 01.01.2020 Tarihi itibariyle tüm kağıt sevk irsaliyeleri artık elektronik ortamda oluşturulup gönderilmesi zorunlu hale gelmesi öngörülüyor.
E Defter ;Hali hazırda on Milyon olan  Brüt Satış hasılat şartı, Beş Milyona düşürülmesi öngörülmektedir. Bu sürede yeni bir uzatılmama olmaması halinde 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.
3-E –SERBEST MESLEK KAZANÇ için  son durumu nedir?
E-Serbest Meslek Makbuzları 01.07.2019 tarihi olan süresi  e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına 1/1/2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak geçmeyi öngörülmektedir. Aksi bir uzama olmamak şartı ile..
4- Defter Beyan sisteminde son durum nedir?
Defter Beyan Sistemin sorunları büyük kısmı giderildiği halde sorunları devam etmekte olan bazı durumları vardı.Çalışmalar devam etmekle beraber bunlar;
KDV ve Hasılat ayrı makbuz kesilmesi çalışmaları vardır. Ancak KDV ve Gelir vergisi Kanunları karışıklığı nedeniyle henüz uygulamaya geçmemiştir.
Ölüm halinde Gelir vergisi Kıst verme imkanı halen yok . Normal BDP de verilebiliyor.
E- Arşiv fatuların Kayıtlara aktarımı çalışmaları devam etmesine rağmen henüz uygulanmaya geçmemiştir.(Luca bu konuda bir adım öndedir.)Ayrıca buna paralel olarak Ödeme Kaydedici Cihaların Satışları otomatik olarak aktarım süreci/Çalışmaları devam ediyor.. Bu tür eksik olan sorunlar umarım en kısa sürede giderilir.
Sonuç olarak; Gelir İdaresi Başkanlığı , E –Dönüşüm sürecini tamamlanması için bazı adımları tamamlanmıştır. Bu süreçlerin devamı olan Taslak halinde olan sorunların çözüme kavuşmayı bekleyenler de vardır.  İdare Bu E-Dönüşüm sürecin tamamlanması niyetinde olduğu nettir. Bu amaçla Yazarkasa Satışları, E-Arşiv , E-Faturaların Otomatik olarak kayıtlara aktarımı ile bu süreci tamamlamayı düşünmektedir. Bu süreç için umarım diğer uygulamada yapılan  TEORİK/PRATİK UYGULAMA yapanları devre dışı bırakmadan ortak akıl ile çözüme kavuşturulur.Çünkü Dünyanın en güzel sistemini kursanız bile UYGULAMA ŞANSI YOKSA MAALESEF BAŞARIYA ULAŞMAZ.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*