İşveren ve Serbest Meslek Erbabı’nın İşsizlik Maaşı Alabilmesinin Şartları

Spread the love

23/2/2017  tarihinde mecliste kabul edilen  6824  numaralı kanun , resmî gazete 8 mart 2017 çarşamba  günü yayımlanmıştır.

 

Söz konusu kanun“ bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanun ve   kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun” ismi ile bilinmektedir. Bu kanunun 9. maddesi ile 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa ek madde eklenmiştir. Söz konusu madde ile “Esnaf ahilik sandığı” ihdas edilmiştir. Söz konusu yasanın 9. maddesinde bu sandığın gelirleri, giderleri ve işleyişi açıklanmıştır. Bu yasa ile yapılan düzenleme işveren statüsünde çalışanların (eski adı ile bag-kur’luların ) belli şartlar altında gelirlerini kaybetmeleri halinde işsizlik maaşı almaları hakkını getirmektedir.

Madde metni incelendiğinde işçilerin işsizlik sigortasından faydalanmalarını sağlayan ve 2000 yılından beri işçilerde aranan şartlara paralel hükümler getirdiği görülmektedir. Uygulamaya 01.01.218 tarihinde girecek esnaf ahili sandığına katılım dolayısı ile prim ödeme uygulaması isteğe bağlı olmayıp, zorunludur. Kapsama giren ve halen faaliyette olanlar bu maddenin yürürlük tarihi itibari ile, faaliyetlerine sonradan başlayanlar ise başladıkları tarihten itibaren   esnaf ahilik sandığı sigortalısı olurlar.

Bu sandığa ödenecek primler nedeni ile %30 olan 4b prim oranının işveren açısından %2 daha artması söz konusu olacaktır. Bu sandık için ayrıca % 1 devlet katkısı söz konusudur. Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi hâlinde, o ana kadar sigortalıdan kesilen Esnaf ahilik sandığı primleri ile devlet payı iade edilmez. İşverenlerin ödemekte oldukları 4b primi, asgari ücret ile asgari ücretin 7.5 katı arasında kendi talepleri doğrultusunda belirlenmektedir.  Ancak esnaf ahilik sandığı fonu için işverenden kesilecek prim tutarı brüt asgari ücretin iki katının % 2’sini geçemeyecektir.

Primlerin toplanması görevi SGK ‘na verilmiştir. Bu sandıkla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılmasında SGK kurumu yetkili ve sorumludur. Devlet katkısı Çalışma bakanlığı tarafından takip eden ayın 15. gününe kadar kuruma aktarma yolu ile gerçekleşecektir.

Esnaf ahilik sandığında toplanan bu primler nasıl kullanılacak?

Ø  Esnaf ahilik sandık ödeneği olarak

Ø  Yeniş iş bulma hizmetlerinde

Ø   Kurs ve programlar düzenleyerek aktif işgücü hizmetlerine katılım sağlamada

bu primler kullanılacaktır.