Kurumlar Vergisi Beyanında Özellikli Hususlar Webinarı

Spread the love

İstanbul Meslekte Birlik olarak Covid-19 sürecinde meslektaşlarımıza webinarlarımızla hizmet sunuyoruz.

Kurumlar Vergisi Beyanında Özellikli Hususlar konulu webinarımızın moderatörlüğünü YMM Serdar Taşdöken yapacak. Konuşmacı YMM Mesut Zurnacı’da sunumları ile bilgilerini paylaşacak.

Webinarımızı aşağıdaki bölümden izleyebilir.

youtube.com/istanbulmeslektebirlik veya ismmmd.org.tr/webinar