Muhasebecilerin Kaderi Kuyrukta Beklemek Mi?

Spread the love
Elektronik ortam da beyanname verilmesi 2008 / Mart döneminden itibaren  başladı, öncesi  Vergi Dairelerinde beyanname  verme kuyruğu …
Sabahın erken  vaktinde mesai saati başlamadan önce vergi dairelerin önünde kuyruğa girip erken beyanname vermek ve bir sonraki vergi dairesine yetişmek…
Eğer mesai saatlerinde yetiştiremediysen gecenin geç vaktinde  açık  PTT Müdürlüğünde kuyruğa girmek ve elindeki son  beyannameyi göndermek …
Yıl  2016   gün 30 Kasım Vergi Dairlerinin önünde 6736 sayılı kanundan faydalanmak ve vergi ödemesi için  barıştığı  vergi idaresi önünde kuyruğa girmek ve gece yarısına kadar vezneye  para  ödeme kuyruğu….
Yıl  2016  Aralık ayı  Başbakanımız “KOSGEB kredisi olarak 50.000 TL kredi verilecek hem de sıfır   faizli  ödemeli deyince” muhasebecilerin mükellefleri için elektronik ortamda gece yarılarına kadar sistemden kayıt olmak ve sıra kuyruğu…
Her Yıl sonu  Aralık ayında defter tasdik zamanı, Noterlerin  bilanço defterlerini tasdik etmeden önce  Ticaret Sicil Tasdiknamesi istemesinde ki ısrarından dolayı  Ticaret Sicil ve Esnaf Sicillerin önünde  sabah erken karanlıklarda başlayan ve uzayan  sıra kuyrukları …
Noterlerin istemekte ısrar ettikleri uygulama “   Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında, TTK. nun 64. maddesinde belirtilen ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi uyarınca Ticaret sicil müdürlüklerinden alacakları “TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ” Noterlere ibraz edilecektir.” Mevzuatıdır.
Şimdi soruyorum büyüklerimize Muhasebecinin  hayatı  mükellefi için hep kuyrukta mı geçecek ömrü ? Zaman geçti ,teknoloji arttı ama devlet mantığı değişmedi ,
Hep kuyruk ta beklemek  mükellefin ve muhasebecinin  kaderi mi olacak ?
Örneklere baktığımızda hep devlete hizmet  için kuyruk oluyor ,
Eğer devlet milleti için hizmet ediyorsa  , neden  bu kuyrukta beklemek kader oluyor biz  muhasebeciler için ?
Peki  muhasebecinin kaderi hep  kuyruklarda  beklemek mi olacak ?
             Muhsin Bilgi.(S.M.Mali Müşavir)
              www.denetim24.com