6770 Sayılı Kanun ile Bağ-Kurlu’ya 2. Hayal Kırıklığı

Spread the love

6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun veKanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ve bu kanunun 26. Maddesi ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2. Madde eklenerek uygulamanın usul ve esasları belirtilmiştir.

Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte 6736 sayılı kanun ile yapılandırma talebinde bulunmuş olup çeşitli nedenlerle ödeme yapamayan SGK borçlularının kafası karışmıştır.Şöyle ki 6770 sayılı kanun ile vatandaşlar Bağ-kur,Genel Sağlık Sigortası , Ek-5 Tarım Sigortalılığı gibi 6736 sayılı kanun ile yapılandırma hakkı verilmiş tüm sgk borçları içinde erteleme hakkı verildiği  düşünmektedirler.Fakat 6770 sayılı kanunun 28. Maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa  eklenen geçici 72. Maddesi ile SGK prim ertelemelerine kısmi uygulama getirilmiştir. Sigorta prim ertelemesinden 5510 sayılı kanuna göre 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran ve asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektör işverenleri yararlanacak olup kamu sektörü iş verenleri ile asgari ücret desteğinden yararlanamayan ve bu hakkı olmayan özel sektör iş verenleri sigorta borcu ertelemesinden yararlanamayacaktır ve de Bağ-kur, Genel Sağlık Sigortası,Ek-5 tarım sigortalılığı da erteleme kapsamına alınmamıştır.6736  sayılı kanun ile  Bağ-kur borçlarının geçmişe dönük ihya günlerine yapılandırma hakkı verilmemesinden  dolayı vatandaşlarımızhayal kırıklığı yaşamışken 6770 sayılı kanun ile de ikinci hayal kırıklığını yaşamaktadırlar.İşverenlere bu kanun kapsamında hak verilirken, Bağ-kur,Genel Sağlık Sigortası ve Ek-5 tarım sigortalılığından kaynaklı  borçyapılandırmasında bulunmuş olup ödeme yapamayan vatandaşlarımızda bu haktan yararlandırılmalıydı.

6770 sayılı kanun kapsamında SGK alanında yapılan düzenleme ile işverenlere verilen bu hak 6736 sayılı kanun ile yapılandırma talebinde bulunmuş sgk borçları olan vatandaşlarımıza da verilmiş olsa idi hiç şüphesiz  daha yoğun bir katılım olup kamuya olan borçların ödenme oranı daha yüksek olabilirdi. 30.01.2017 (15:49)

 

Aykut AKIN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir