Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarların E Fatura

Spread the love

Sebze meyve komisyoncu ve tüccarların efatura, earşiv fatura, eirsaliye, emüstahsil makbuzu kullanma mecburiyeti hk.

19.10.2019 tarihli 509 nolu tebliğin IV.1.4 bölümünde 11/03/2010 tarihli 5957 sayılı Sebze ve Meyve ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin brüt satış hasılatı kıstası olmaksızın efatura, earşiv fatura eirsaliye ve emüstahsil makbuzunamecburen geçmeleri gerektiği belirtilmiş. Aynı tebliğin IV.1.5 bölümünde de bu mükelleflerin efatura, earşiv fatura, eirsaliye ve emüstahsil makbuzuna 01.01.2020 tarihi itibariyle geçecekleri belirtilmiştir.
19.10.2019 tarihli 3 nolu e defter tebliğinde ise 509 nolu tebliğe atıf yaparak efatura kullanma mecburiyeti olan mükellefler için dönem başında efatura kullanmaya başlayanlar, başladığı tarihte (01.01.2020) dönem ortasında başlayanlar ise başladığı dönemi izleyen yılın başından itibaren e defter kullanma mecburiyetinde oldukları belirtilmiştir.
509 nolu tebliğde 5957 sayılı kanuna atıf yapılarak bu kanunda belirtilen tüccar ve komisyonculardan bahsetmiştir.
5957 sayılı kanunun Tanımlar başlıklı 2.maddesinin (f) bendinde komisyoncu : Malların toptan satışı amacıyla kendi adına ve başkası hesabına komisyon esası üzerinden çalışan meslek mensuplarını şeklinde tanımlanmış, aynı kanunun 2. Maddesinin (p) bendinde Tüccar : Malların toptan satışı amacıyla kendi adına ve hesabına çalışan meslek mensuplarınışeklinde tanımlama yapılmış. Her iki açıklamada da meslek mensuplarından bahsetmiştir. Meslek mensubu kimdir? Yine 5957 sayılı kanunun 2. Maddesinin (ı) bendinde Meslek mensubu : Malların ticaretiyle iştigal eden ilgili meslek odalarına kayıtlı kişilerişeklinde tanımlanmıştır.
Bu bağlamda 509 nolu tebliğde belirtilen ve 01.01.2020 tarihi itibariyle efatura, earşiv fatura, eirsaliye, emüstahsil makbuzu ve edefter kullanacak mükellefler: sebze ve meyve ticareti yapan,ilgili meslek odalarına kayıtlı tüccar, komisyonculardır. Bu tanımda olan mükellefler 01.01.2020 tarihinden itibaren efatura, earşiv fatura, eirsaliye, emüstahsil makbuzu ve edefter kullanacaklardır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*