Tekno Girişim Sermaye Desteği – BİGG

Spread the love

Milli ve yerli sanayi, katma değeri yüksek ürün çalışmaları kapsamında üzerinde çalışılan destek projelerinden olan BİGG’in amacı fikirleri, cesareti ve ülkesi için birşeyler yapmayı hedefleyen bireysel genç girişimcileri desteklemek amacı ile geliştirilmiş bir programındır.

Teknogirişim sermaye desteği adı ile yayımlanan program teknolojik, katma değeri yüksek, ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan 6 başlık altında toparlanarak girişimcilerin bu alanlarda yapacağı çalışmaları destekleneceği duyurulmuştur.

TÜBİTAK’ın 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı adı ile çağrı ilanı 03.09.2018’de başvuruların alınmaya başlandığı programda;  Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdama yönelik potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesidir. Böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.

Çağrı kapsamında; Yenilik odaklı, ticari doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilmektedir. Ön başvuruda kabul edilen girişimcilerin fikirleri 2. Aşamada 6 tematik alandan hangisi konusunda başvuru yaptıklarını uygulayıcı kuruluş aracılığı ile TÜBİTAK’a bildirecekler.

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanarak mentorlük hizmeti verilmiş olacaktır.

Programın amacı yenilikçi iş fikirlerini ticari ürüne, sürece ve hizmete dönüştürülmesine yönelik aşağıda açıklanan üç aşamadan oluşmaktadır. Girişimci her bir aşamayı sırasıyla tamamlayarak TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda bir sonraki aşamaya geçebilir. Programın desteklenen üst limiti 200.000 TL ‘dir.

Aşama 1; girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere hızlandırıcı hizmeti sundukları aşamadır. Bu aşamada girişimcilere  mentorluk, iş birliği ağları oluşturma, eğitim vb. destekleri sağlayan Uygulayıcı Kuruluşlar, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin teknik ve ticari açıdan doğrulanması çalışmalarını yürütür.  Aşama 1, teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanır.

 1. Akıllı Ulaşım Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, İnsansız Hava Araçları, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv, vb.
 2. Enerji ve Temiz Teknolojiler Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre, vb.
 3. Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm) Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Malzeme/Kimya Teknolojileri, vb.
 4. İletişim ve Sayısal Dönüşüm IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, Karar Destek Yazılımları, İletişim, Eğitim, Büyük Veri, Sanal/Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Bilgi Güvenliği, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme, vb.
 5. Sağlık ve İyi Yaşam İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomalzeme, E-Sağlık, Tıbbi cihazlar, vb.
 6. Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenliği, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı, vb.

Yukarıda saydığımız 6 başlık altında tanımlanan girişim ve iş fikri başvuruları 20 Uygulayıcı Kuruluş aracılığı ile yürütülecek 1. Aşama sürecinde tüm Türkiye’den ve teknoloji alanı gözetmeksizin her teknoloji alanından gelecek iş fikri başvuruları Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından toplanacak, değerlendirilecek ve 2. Aşama başvurusu yapacak girişimci adayları belirlenecektir. Teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticarileşebilir iş fikri olan ve Programın Uygulama Esasları’nda yer alan “girişimci” tanımındaki kriteri sağlayan girişimci adaylarının 1. Aşama sürecine dahil olmak üzere aşağıda yer alan Uygulayıcı Kuruluşlara başvuru yapmaları gerekmektedir.

İş Fikri Başvurularının Yapılacağı Uygulayıcı Kuruluşlar:

Aşama 2; iş planlarının bu Uygulama Esasları çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlayan aşamadır. Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir. TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak sermaye desteği sağlanır. Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları Aşama 2 dahilindedir. TEYDEB Aşama 2 süresince kuruluşun isteğine bağlı olarak iş rehberi desteği sağlayabilir.

Aşama 3; kuruluşun bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasını amaçlayan aşamadır. Aşama 3, kuruluşun proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması ve teknolojik doğrulaması yapılmış projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada detay tasarım, ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. Bu Uygulama Esasları kapsamında Aşama 2’yi tamamlayan veya 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulmuş olan şirketler, destek bitiş tarihten sonraki 24 ay içerisinde Aşama 3 kapsamında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvuruda bulunabilir. Aşama 3 kapsamında projelerin desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ait Uygulama Esasları hükümleri uygulanır.

Kimler Başvurabilir?

Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, Teknogirişim Sermayesi Desteği çağrısında belirtilen nitelikleri taşıyan, örgün öğrenim veren üniversitelerin;

 • Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek  öğrenci,
 • Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
 • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini en çok 10 yıl önce almış kişi başvuru yapabilir.

E-Başvuru

Girişimci, uygulayıcı kuruluşun desteği ile hazırladığı 2. Aşama başvurusu olan iş planını Teknogirişim Sermayesi Desteği çağrı takvimine uygun olarak http://eteydeb.tubitak.gov.tr  adresindeki Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) uygulaması üzerinden (güvenli elektronik imza kullanılarak veya kullanılmadan) yapabilir.

 

Çağrı Takvimi

Tarih

Aşama  
3 Eylül – 16 Kasım 2018 (saat 17:30) Ön başvuruların Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından alınması  
3 Eylül – 30 Kasım 2018 Uygulayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen 1. Aşama faaliyetleri  
1 Aralık – 14 Aralık 2018 (saat 17:30) TÜBİTAK tarafından 2. aşama başvurularının alınması  
24 Aralık 2018 Uygulayıcı kuruluşların girişimcilere ait belgeleri TÜBİTAK’a ulaştırması için son tarih  
25 Aralık 2018 – 8 Ocak 2019 Eksik başvuru belgelerin tamamlanması  
Ocak 2019 – Mart 2019 2. aşama panel değerlendirmeleri
Nisan 2019 Desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin duyurulması
Mayıs 2019 Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması
1 Haziran 2019 Destek başlangıç tarihi

Değerlendirme ve kriterler

Aşama 2’ye sunulan iş planları panel yöntemiyle değerlendirilir. Panelist aşağıdaki üç boyutun kriterlerini dikkate alarak iş planını değerlendirir:

a) İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,

b) İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği,

c) İş planının ticarileşme potansiyeli.

Aşama 1 kapsamında girişimcilerin sundukları iş fikirleri 1601 Programı çağrısıyla desteklenen uygulayıcı kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’ın uygun gördüğü yöntemlerle değerlendirilir.

Aşama 2’ye sunulan iş planları panel yöntemiyle değerlendirilir. İş planları TÜBİTAK tarafından belirlenen panellerde en az 3 panelistin katılımı ile değerlendirilir. Panelistler dışında TÜBİTAK tarafından her panel için bir moderatör belirlenir. Panelde iş planı hakkında tüm panelistlerin “Kriterler” bölümünde belirtilen üç boyutun kriterleri dikkate alınarak değerlendirmeleri alınıp tartışmalar tamamlandıktan sonra iş planına ilişkin panel görüşü oluşturulur.

Aşama 3 başvuru dokümanı TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esasları kapsamında değerlendirilir.

İzleme ve Sonuç

Girişimci, iş planının dönemsel gerçekleşen faaliyetlerini ve harcamalarını içeren AGY312 en geç gerçekleşme dönemini takip eden ikinci (2 nci) ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunar.  İş planı; AGY112, sözleşme, destek karar yazısı ve varsa rehber raporu doğrultusunda TEYDEB proje teknik uzmanı tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme sonrasında mali değerlendirme yapılır.AGY312’nin mali değerlendirmesi kapsamında TÜBİTAK bünyesindeki mali değerlendirme uzmanı tarafından AGY500 incelenir. AGY500, rapor dispozisyonuna uygun bulunursa, proje teknik uzmanının ön değerlendirmesi dikkate alınarak iş planının ilgili dönem harcamalarına ilişkin mali değerlendirme uzmanı tarafından düzenlendirilir.

İzleyici; iş planının ilerleyişi ve kazanımları, desteklenecek harcama ve giderler ve benzeri konulara ilişkin görüş ve önerilerini raporladığı AGY412’yi; dönem raporu, varsa rehber raporu, gider formları, AGY112, TÜBİTAK tarafından iletilen notlar ile kuruluşu yerinde yapacağı ziyareti esas alarak hazırlanır.

Mali değerlendirme sonucunda Harcama ve Gider Belgeleri Kabul Formu düzenlenmiş ve talep edilen AGY412 raporu gönderilmiş ise AGY312 üzerinde proje teknik uzmanı son değerlendirmesini yaparak desteklemeye esas harcama tutarını belirlenir.

Kuruluşa aktarılan sermaye desteği ve tüm AGY312’lerin değerlendirilmesi sonunda hesaplanan destek tutarı toplamı dikkate alınarak mahsuplaşma işlemleri gerçekleştirilir. Aşama 2 destek süreci sonlandırılır.

Ödeme

Aşama 2’de destek kapsamına alınan sermaye desteği tutarı olan 200.000 TL sermaye şirketi ile TÜBİTAK arasında proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından, TÜBİTAK bütçe olanakları dikkate alınarak TÜBİTAK tarafından belirlenen ve çağrı duyurusunda belirtilen usullere uygun olarak  destek kapsamına alınan bütçenin %40’ı ilk ödeme olarak, %40’ı ara ödeme olarak ve varsa kalan ödeme proje sonu işlemlerinin ardından destek özel hesabına aktarılacaktır.

 1. Destek kapsamına alınan bütçeye ilişkin ilk ödeme proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından destek özel hesabına aktarılır.
 2. Ara ödeme, desteğin ilk dönemine ait İş Planı İlerleme Raporunun (AGY 312) teknik ve mali incelenmesinin ardından, son ödeme ise desteğin son dönemine ait İş Planı İlerleme Raporunun (AGY 312) teknik ve mali incelenmesinin ardından, bu Uygulama Esaslarının 35 inci maddesinde belirtilen proje sonu işlemleri de dikkate alınarak destek özel hesabına aktarılır. İş planına ilişkin süre uzatımının son dönemde gerçekleştiği durumlarda kalan son ödeme iş planının yeni bitiş tarihinden sonra gerçekleştirilir.

Destek aşamalarına özet olarak baktığımızda, çalışmalarının her aşaması ayrı ayrı planlanmış ve süreçlerin ne şekilde işleyeceği tasarlanmış durumda geriye iş fikri, mentör ve girişimcinin bir araya gelerek girişimde bulunması kalıyor. Fikri olan girişimcilerin maddi ve manevi desteğinin karşılanması ile süreçlerde oluşabilecek tecrübe eksikliği mentörlerin manevi ve maddi desteği az hata, doğru çıktı ile doğru ürünü üreten girişimciler ortaya çıkacağı açıkça görülmektedir.

Kaynak

1512 TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Uygulama Esasları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik

www.tubitak.gov.tr

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*