SM, SMMM, YMM En Ufak Hatanızda Milyonluk Ceza İle Karşı Karşıya Kalabilirsiniz

Spread the love

30/01/2018 Tarihli SGK 2018-6 Genelgesinde;

Sahte, kontrollü ve şüpheli işyerleri ile ilgili yapılacak işlemleri tanımlanmıştır.

SGK’ca  yapılan incelemeler sonucunda, gerçekte 5510 sayılı Kanunun 4 -1/ (a/SSK) kapsamında sigortalı çalıştırılmadığı halde, bazı kişilerce sahte işyeri tescili yaptırılmak suretiyle sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu ve SGK’unun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden bu bildirimlerin iptal edilmesine rağmen, aynı kişilerin bu defa aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde farklı bir işyeri dosyası tescil ettirmek suretiyle sahte sigortalı bildiriminde bulunmaya devam ettikleri,

Ø  sahte sigortalı bildirilen kişilerin sağlık yardımlarından da yararlandıkları,

Ø   geçici iş göremezlik ödeneği,

Ø  sürekli iş göremezlik geliri ,

Ø   aylık aldıkları anlaşılmıştır.

Bu hususlar tespit edilmiştir.

Ø  Sahte işyeri tescil ettiren kişilerin, hastane önlerinde bekleyerek, provizyon alamayan vatandaşları kandırdıkları ve bu vatandaşlardan aldıkları cüzi tutarlarda para karşılığında sahte sigortalı bildiriminde bulundukları,

Ø  Ay içinde birden fazla ek ve iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi (APHB) düzenledikleri,

Ø   Aylar itibariyle bildirilen sigortalı sayılarında çok büyük farklılıklar olduğu,

Ø  e-Sigorta kanalıyla her ay düzenli olarak APHB göndermelerine rağmen SGK’una  gönderilen tebligatları almadıkları ve tahakkuk eden primleri de ödemedikleri ,

Ø  Cüz’i tutarda ödedikleri gözlemlenmiştir.

İşyeri tescil ve e-bildirge programlarında yapılan bahse konu değişiklikler ile işyerleri tescil durumları itibariyle;

-Sahte (S),

-Kontrollü (K),

-Şüpheli (Ş) olmak üzere üç farklı sınıfta tanımlanmaktadır.

Ayrıca,

-“Sahte İşyeri” ve “Kontrollü İşyeri”nden bildirimi yapılan sigortalılar hakkında yersiz olarak hizmet bildirme ve birleştirme yapılmaması ve kendileri ile hak sahiplerine Kurumca kısa ve uzun vadeli sigorta kolları yönünden yardım yapılmaması,

-“Sahte İşyeri”nden bildirimi yapılan sigortalılar hakkında ise tespit tarihinden önce bu nitelikteki bildirimlerin geçersiz sayılması nedeniyle durumlarının güncellenmesi, akabinde, haksız ve yersiz yapılmış olan işlemlerin geri alınması, açısından SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Programında;

“Sahte İşyeri”,

“Kontrollü İşyeri” ,

“Şüpheli İşyeri”nden bildirilen hizmetlerin turuncu renk ve “S”, “K”, “Ş” harfleri ile gösterimi sağlanmıştır.

– Sahte işyeri tanımlamaları

Sahte işyeri; tabela işyeri olarak da adlandırılan gerçekte hiçbir ticari ve mesleki faaliyeti olmadığı ve somut bir varlığı bulunmadığı halde, işyeri dosyasından sahte sigortalılık bildirimi yapmak amacıyla, çoğu kez gerçekte var olmayan adresler beyan edilerek (boş arazi, boş dükkan vb.) sadece sahte sigortalı bildirmek amacıyla işyeri dosyası tescil edilen yerlerdir.

SGK MESLEK MENSUPLARINI FİŞLEYECEK

Ayrıca, sahte işyeri ve/veya sahte sigortalı tescil ettiği tespit edilen işverenlere hizmet veren sözleşmeli meslek mensuplarından (SM/SMMM/YMM) kusurlu olduğu tespit edilenlerin TCKN/VKN bilgileri de sistem tarafından otomatik kontrollü işyerlerinin tespitine ilişkin yapılacak değerlendirmede, meslek mensubunun sözleşme imzalayarak kayıtlarını tuttuğu diğer işyerleri bakımından veri olarak kullanılacaktır.

-Sahte işyeri ve/veya sahte sigortalı tescil ettiği tespit edilen işverenlere hizmet veren sözleşmeli meslek mensubunun bilgileri raporda belirtilerek bu kişiler hakkında Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine bilgi verilmesi,

-Yazılı sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensuplarının, 5510 sayılı Kanuna göre düzenledikleri MPHB’de yer alan bilgilerin, defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasına kendi kusurlu davranışları ile sebebiyet verdiklerinin Sosyal Sigorta İşlemeleri Yönetmeliğinin ek 4 üncü maddesinde belirtilen usul ve esasa göre tespit edilmiş olması halinde meslek mensupları sahte sigortalılık nedeniyle ortaya çıkan idari para cezaları ile sahte işyeri ve/veya sahte sigortalılık nedeniyle ortaya çıkan 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi kapsamında fazla veya yersiz yapılan ödemelerden işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacağı, hususlarına da yer vererek raporların tanzim edilmesi gerekmektedir.

Sahte işyeri ve/veya sahte sigortalı tescil ettiği tespit edilen işverenlere hizmet veren sözleşmeli meslek mensubuna ait tutulan bilgilerin silinmesi :

Kontrollü işyerlerinin tespitinde kullanılmak amacıyla sisteme kaydedilen sahte işyeri ve/veya sahte sigortalı tescil ettiği tespit edilen işverenlere hizmet veren sözleşmeli meslek mensuplarından (SM/SMMM/YMM) kusurlu olduğu tespit edilenlerin TCKN/VKN bilgileri, rapora konu olan tespitin;

-Sahte işyeri olması halinde, tanzim edilen denetim raporu tarihinden itibaren 10 yıl,

-Gerçek işyerinden sahte sigortalı bildirimi olması halinde, tanzim edilen denetim raporu tarihinden itibaren 5 yıl, içinde sisteme kaydı yapılan meslek mensubu hakkında bu kapsamda ikinci bir tespitin yapılmaması durumunda kaydı tutulan bilgiler sistem tarafından otomatik olarak silinerek veri kütüğünden çıkarılacaktır.

İŞYERLERİNDEN YAPILAN BİLDİRİMLERDE IP ADRESİNİN TESPİTİ

İşyerlerinden yapılan bildirimlerle ilgili olarak, bildirimin hangi IP adresinden yapıldığının, ayrıca bildirimin yapıldığı IP adresinden başka işyerleri için de APHB gönderilip gönderilmediğinin tespiti amacıyla, işveren intra programlarında İŞVEREN seçeneği altında;

-IP ADRESİNDEN GÖNDERİLEN APHB’LERİN LİSTESİ

-APHB GÖNDERENLERİN IP ADRESLERİNİ SORGULAMA programlarına yer verilmiştir. Mahkemelerce veya SGK personelince gereksinim duyulması halinde, söz konusu bilgilerin bahse konu programlardan temin edilmesi gerekmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*