Uyumlu Mükellef Misiniz?

Spread the love

Değerli Okuyucularımız;

24 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete ,Sayı: 30342 ,Karar Sayısı : 2018/11284 ile Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkındaki Kararı yürürlüğe GİRMİŞTİR.Burada; 6183 sayılı Kanunun 48/A Maddesi yeniden değiştirilmiştir.Bu karar ile Mükellefin ”Uyum” durumuna göre yapılandırma imkanı getirilmiştir.Kanun Maddesinin yeni hali, Bakanlar Kurulu’nca 22/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kanun Maddesi yeni Hali ile ;”Çok zor durum” halinin tespitinde kullanılacak kriterler yeniden belirlenmiştir. Bu durum hem idarelerin elini güçlendirmitir. Hem de “Uyumlu” Mükellefler için de rahatlama imkanı sağlanmış olacaktır.

Kimleri Kapsamaktadır?

MADDE 1-(1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden, maddeden yararlanacak ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan borçlular; bilanço esasına göre defter tutanlar, işletme/zirai işletme hesabı esasına göre defter tutanlar, ticari kazancı basit usulde tespit edilenler ve serbest meslek kazanç defteri tutanlar şeklinde gruplandırılmak suretiyle çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterler aşağıda belirtilmiştir.

Kriterler Neler olacak ve Nasıl Hesaplanacaktır?

Burada iki farklı hesaplama sistemi uygulanacaktır.Yapılan bu değerleme ve hesaplama sonuçlarına göre “Çok zor halinin” durumuna göre taksitlendirme imkanı sağlanacaktır.Bu gerçekten Vergiye uyumlu ve zor durum haline düşmüş Mükellefler için çok faydalıdır. Çünkü,İyi niyetli /Uyumlu Mükellef ile Diğer Mükellefleri de ayırt etme imkanı sağlamış olur idare.Bu Hesaplama için

Bilanço esasına göre defter tutan yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.

 

Nakit Oranı : Hazır Değerler + Menkul Kıymetler
—————————————-
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Likidite Oranı : Dönen Varlıklar – Stoklar
—————————————-
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Kaldıraç Oranı: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
—————————————-
Toplam Varlıklar

b) İşletme/zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan, ticari kazancı basit usulde tespit edilen ve serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.

Nakit Oranı : Kasa + Banka
—————————————-
Kısa Vadeli Borçlar
Likidite Oranı ; Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar
—————————————-
Kısa Vadeli Borçlar
Kaldıraç Oranı: Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar
—————————————-
Toplam Varlıklar

Bu oranlar bize neyi gösterecektir?

(2) Mükelleflerin mali durumlarının değerlendirilmesi sonucu; nakit oranının 0,1 veya 0,1’den küçük, likidite oranının 0,7 veya 0,7’den küçük ve kaldıraç oranının 0,7 veya 0,7’den büyük olması ve bu şartların bir arada bulunması halinde mükelleflerin çok zor durumda oldukları kabul edilir.Bu durumdaki Mükellefler için Aşağıda bulunan veriler doğrultusunda yapılandırma süreleri belirlenecektir.

Tecil süreleri ve faiz oranları ne olacaktır?

MADDE 2– (1) 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında mükelleflerin çok zor durum derecesinin belirlenmesinde, aşağıdaki likidite ve kaldıraç oranları kullanılır.

Likidite Analizi Tablosu Kaldıraç Analizi Tablosu
Derece Oran Derece Oran
(L) (X) (K) (Y)
1 0,7 ≥ X ≥ 0,6 1 0.7 ≤ Y ≤ 0,8
2 0,6 > X ≥ 0,5 2 0,8 < Y ≤ 0,9
3 0,5 > X ≥ 0,4 3 0.9 < Y ≤ 1
4 0.4 > X ≥ 0,3 4 1 < Y ≤ 1,1
5 0,3 > X 5 1,1 < Y

(2) Mükelleflerin, likidite ve kaldıraç analiz tablolarına göre ayrı ayrı tespit edilen dereceler toplanarak “Çok Zor Durum Derecesi bulunur.Bu duruma ve oranlara göre de Yapılandırma vadesi yapılacaktır.Yapılandırma Yukarda belirtilen kriterler oranında 6 Taksit ile 60 Taksit Arasında vadelendirme imkanı sağlanacaktır.

Ne zaman Yürürlüğe girer ve hangi borçları kapsar?

MADDE 4- (1) Bu Karar, 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sonuç;

6183 Sayılı yasanın 48/A Maddesindeki bu değişiklik oldukça isabetli olmuştur. Ancak bunun uygulamasına bakmak lazım. Bazen görevliler maalesef Kanunları en katı şekilde uygulamakta ısrar etmektedirler. Bir başka olumlu tarafı da Gerçekten zor durumda olan mükellefler  için nefes alma imkanı sağlanmış olacaktır. Bunu  ileriki zamanlarda yaşayarak öğrenmiş olacağız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*